แหล่งคอนเทนต์ชั้นดี
เพื่อการเรียนรู้ ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม

ดูคอร์สเรียน อ่านบทความฟรี
ลูกค้าที่เคยใช้บริการเด็กช่างวัด

OUR SERVICES

คอร์สเรียน

คอร์สออนไลน์และสอนสด
เนื้อหาทันสมัยครบถ้วน

ดูคอร์สของเรา

ปรึกษาปัญหา

สามารถโพสคำถามใน
“ชุมชนช่างวัด” มีสมาชิกคอยตอบ

ชุมชนช่างวัด
find.dekchangwad.com

ตลาด ซื้อ-ขาย

ค้นหาผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือวัด
และอัตโนมัติ ผู้ให้บริการสอบเทียบ

marketplace

ติดต่องาน

บริการด้านการตลาดออนไลน์สำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ดูรายละเอียด

มุ่งเน้นสาระความรู้

เครื่องมือวัด

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าปริมาณทางฟิสิกส์ เพื่อในการทราบค่า หรือนำค่าที่ได้ไปควบคุมทางกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ การไหล ค่าการวัดวิเคราะห์ทางเคมี

ระบบอัตโนมัติ

ตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงาน

วา์ลวและคอนโทรลวาล์ว

การควบคุมของไหลไม่ว่าจะเพื่อการเปิด-ปิด หรือ ควบคุมอัตราการไหลจำเป็นที่จะต้องมีวาล์วติดตั้งอยู่ในไลน์ท่อ อาจะมีการติดตั้งเป็นคอนโทรลวาล์วเพื่อควบคุมอัตโนมัติ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักรและอุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเริ่มต้นจากวงจรไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณในการสื่อสาร หรือ พลังงานสำหรับเครื่องจักรต้นกำลัง

นิวเมติกส์และไฮดรอลิก

ระบบการควบคุมโดยใช้การอัดอากาศหรือของเหลวเป็นตัวส่งกำลังไปยังอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายเช่น กระบอกสูบ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่สั่งการ

เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

ทักษะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาเรื่องจักร ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม กระบวนการทางอุตสาหกรรม แม้แต่การพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน

ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง?

เริ่มต้นจากคู่มือง่ายๆ ในหน้า Start Here

เริ่มต้นที่นี่

เพราะอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

เด็กช่างวัด จึงมุ่งเน้นสาระความรู้ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในโรงงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติในโรงงาน วาล์วและคอนโทรลวาล์ว ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบการผลิตและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม ความรู้ทางด้านงานช่างในโรงงาน เทรนด์แห่งอนาคตในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเสนอออกมาแบบเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงทุกคน ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ บทความ รูปภาพ เสียง และโซเชียลมีเดีย

ความฝันของ “เด็กช่างวัด” คือการรวบรวมวงการเครื่องมือวัดและอัตโนมัติไทยและอาเซียนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทุกคนในวงการเครื่องมือวัดและอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แอพพลิเคชั่น ฯลฯ เพื่อขยายสังคมคุณภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม