4 ปัจจัยที่บ่งบอกว่า Control Valve ยังมีสภาพพร้อมใช้งาน

Control valve ปัญหา

4 ปัจจัยที่บ่งบอกว่า Control Valve ยังมีสภาพพร้อมใช้งาน

Control Valve คอนโทรลวาล์วถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่อยู่ในกระบวนการผลิตที่ช่วยควบคุมการไหลของของไหลให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ จากคำสั่งที่ถูกส่งมาจากคอนโทรลเลอร์เช่น PLC , DCS ซึ่งตัวคอนโทรลวาล์วหากมีความผิดปกติ ไม่พร้อมใช้งาน หรือเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ในขณะที่กระบวนการผลิตยังดำเนินการอยู่ อาจจะส่งผลเสียต่อผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของโรงงาน ตัวอย่างเช่น คอนโทรลวาล์ที่เป็นตัวในการระบายความดันออกจากถัง หากเกิดความผิดปกติ ไม่สามารถระบายความดันออกจากถังได้ คอนโทรลวาล์วไม่เปิด อาจจะส่งผลให้เกิดการระเบิดของถังแรงดันได้นั้นเอง

ปัจจัยที่บ่งบอกว่า คอนโทรลวาล์ว ใช้งานได้ปกติ

เรามาดูปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกว่า Control Valve ที่อยู่ในโรงงานของเรานั้นยังมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่หรือไม่ได้แก่

  1. ไม่มีการรั่วซึมภายในของตัวคอนโทรลวาล์ว หมายถึงในสภาวะที่วาล์วปิดอยู่นั้นจะต้องไม่มีของไหล ไหลผ่านออกไปได้ นั้นคือวาล์วที่ดี แต่ในความเป็นจริงจะมีค่าที่ยอมรับได้ของวาล์วแต่ละประเภทเรียกว่า Class leakage allowance เพราะฉะนั้นวาล์วมีความพร้อใช้งานจะต้องมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
  2. ไม่มีการรั่วซึมภายของของตัวคอนโทรลวาล์ว หมายถึงในสภาพการใช้งานโดยปกตินั้น จะต้องไม่มีการรั่วซึมของของไหลๆ ในกระบวนการออกมายังภายของนอกตัวคอนโทรลวาล์ว ซึ่งหากมีการรั่วซึมออกมานั้นจะหมายถึง อะไหล่ในการซีลของไหลของตัวคอนโทรลวาล์วนั้นเสื่อมสภาพหรือตัวคอนโทรลวาล์วมีปัญหา ต้องทำการตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
  3. ตัว Positioner ต้องสามารถทำงานได้ดีอยู่ สั่งงานตัวคอนโทรลวาล์ให้ทำงานเปิด-ปิดตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ อุปกรณ์ยึดและการติดตั้งมั่นคง จุดต่อสายสัญญาณมีสภาพที่ปกติ ไม่มีการเสื่อมของฉนวนสายไฟ
  4. ตัวคอนโทรลวาล์วต้องมีความพร้อมด้านฟังก์ชันความปลอดภัย (SAFTY Function) หมายถึง หากเกิดการผิดปกติของสัญญาณคำสั่ง หรือแม้แต่ลมที่มาจ่ายตัวคอนโทรลวาล์ว จนไม่สามารถสั่งงานได้ ตัวคอนโทรลวาล์วต้องไปอยู่ในสภาวะที่ควรจะเป็นตามที่ออกแบบหรือเลือกใช้อย่างเหมาะสม และถูกต้อง เช่น Fail Close วาล์วก็ต้องปิด Fail Open วาล์วก็ต้องเปิด เป็นต้น

เพื่อความมั่นใจในการทำงานและกระบวนการผลิตทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานของคอนโทรลวาล์วอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นกับโรงงานของเราได้

Vibration sensor by murata