ทำความรู้จักคอนโทรลวาล์ว Control Valve ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

control valve คอนโทรลวาล์ว

Control Valve คอนโทรลวาล์ว

คอนโทรลวาล์ว คืออุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย (Final Element) ที่มีส่วนช่วยให้ตัวแปรในกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงตามค่าที่ต้องการควบคุม เช่น ต้องการควบคุมอัตราการไหล ซึ่งค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดอัตราการไหลจะถูกส่งเข้าไปประมวลผลที่คอนโทรลเลอร์ จากนั้น คอนโทรลเลอร์จะส่งคำสั่งสัญญาณ เพื่อไปควบคุมคอนโทรลวาล์วควบคุมอัตรการเปิดให้เหมาะสมกับกระบวนการนั้นๆ การที่คอนโทรลวาล์วสามารถรับคำสั่งสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ได้นั้น เพราะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมจากวาล์วแมนนวลที่ใช้แรงคนในการควบคุมการเปิด-ปิด

การจัดกลุ่มวาล์วตามลักษณะการเปิด – ปิด

การควบคุมการไหลของคอนโทรลวาล์ว

การจัดกลุ่มวาล์วได้ 2 ชนิด ตามลักษณะการเปิด – ปิด
Shut off valves: มีฟังก์ชันการทำงานคือ เปิด และ ปิด เท่านั้น
Control Valves: การเปิด – ปิด ปรับเป็น 0-100 % ได้ ทำให้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ดี

control valve ส่วนประกอบของคอนโทรลวาล์วมี 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

ส่วนประกอบของ คอนโทรลวาล์ว

Body Valve

ส่วนของวาล์วที่สัมผัสกับของไหล ซึ่งปลั๊กวาล์วมีหน้าที่ในการเปิด-ปิด เพื่อควบคุมของไหลให้เป็นตามแรงกระทำกับตัววาล์ว ซึ่งชนิดของวาล์วเองนั้นก็มีหลากหลายประเภท เช่น เกจวาล์ว โกลบวาล์ว บัตเตอร์ฟลายวาล์ว เป็นต้น

เกทวาล์ว (Gate Valve)

gate valve เกตวาล์ว

เกทวาล์ว (Gate Valve) เป็นวาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการไหลในท่อ ลักษณะการทำงานจะเป็นการเลื่อนแผ่นทองเหลืองขึ้นหรือลง เพื่อเป็นการเปิดหรือปิดทางไหล ลักษณะคล้ายกับประตูกั้นน้ำ บางคนจึงเรียกเกทวาล์วว่า ประตูน้ำ ข้อดีของเกทวาล์วคือ เป็นวาล์วที่มีแรงเสียดทานการไหลต่ำมากเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด สามารถใช้กับของไหลได้หลายชนิด ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย มีหลายขนาดและหลายวัสดุให้เลือกใช้ ข้อเสียคือ การใช้งานเกทวาล์ว เวลาเปิดวาล์วควรหมุนเปิดให้สุด มิฉะนั้น ลิ้นวาล์วอาจจะได้รับผลกระทบจากแรงดันน้ำ เมื่อใช้เป็นเวลานานลิ้นวาล์วอาจจะสึกหรอก่อนกำหนดได้

โกลบวาล์ว (Globe valve)

globe valve โกลบวาล์ว

โกลบวาล์ว (Globe valve) เป็นวาล์วที่ใช้ควบคุมปริมาณการไหลของของเหลว ลักษณะการทำงาน คือ เวลาเปิดหรือปิดวาล์วลิ้นวาล์วจะทำหน้าที่เลื่อนขึ้นหรือลงในทิศทางที่เข้าหาบ่าวาล์ว ของเหลวที่ไหลผ่านตัววาล์วจะมีการหักเลี้ยวหลายครั้งทำให้แรงดันของของเหลวลดลง ทำให้สามารถควบคุมปริมาณการไหลได้ ข้อดีของโกลบวาล์วคือ มีคุณสมบัติในการเพิ่มหรือหรี่วาล์วได้ดีมีหลายขนาด และหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว โลหะผสมที่สามารถทนการกัดกร่อน โกลบวาล์วเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปิดปิดวาล์วหลายครั้ง ถึงแม้จะมีการใช้งานบ่อยแต่เกิดการสึกหรอน้อยมาก

วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve)

butterfly valve บัตเตอร์ฟลายวาล์ว หรือวาล์วปีกผีเสื้อ

วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ตัวลิ้นที่ทำหน้าที่ควบคุมการไหลจะมีลักษณะเป็นจานแบนติดตั้งอยู่ภายใน โดยมีก้านหมุนที่ยึดกับลิ้นวาล์วทำหน้าที่ควบคุมลิ้นวาล์วปีกผีเสื้อให้ได้ระดับตามที่ต้องการ สามารถหมุนปรับได้ถึง 90 องศา ข้อดีคือ มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่น้อยชิ้น ทำให้บำรุงดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ควบคุมการไหลได้ดี มีตัวเลือกของวัสดุหลากหลาย จึงสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับของเหลวในท่อได้ วาล์วปีกผีเสื้อส่วนใหญ่จะใช้ในงานท่อขนาดใหญ่ เช่นอุตสาหกรรมเคมี ระบบน้ำทิ้ง ระบบส่งน้ำ ท่อน้ำหล่อเย็น ท่ออากาศของระบบทำความเย็น เป็นต้น

บอลวาล์ว (Ball Valve)

ball valve บอลวาล์ว

บอลวาล์ว (Ball Valve) เป็นวาล์วที่ทำหน้าที่ปิดเปิดเพื่อควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือของเหลว ตัววาล์วเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง มีหลายวัสดุให้เลือกใช้ เช่น ทองเหลือง สแตนเลส เหล็ก พีวีซี เป็นต้น โดยจะมีด้ามคันโยกที่ยึดติดไว้กับตัววาล์วเพื่อใช้ควบคุมตัวบอลวาล์วให้ปิดเปิดได้โดยง่าย ข้อดีของบอลวาล์วคือ สามารถปิดการไหลของของเหลวได้สนิทและรวดเร็ว ปรับอัตราการไหลได้สะดวก ง่ายต่อการควบคุม มีความคงทน และมีให้เลือกใช้หลายแบบ ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้กับของไหลที่มีแรงดันสูงได้ ส่วนใหญ่บอลวาล์วจะใช้ในงานเดินท่อน้ำดีทั่วไป

Actuator ส่วนหัวขับ

เป็นส่วนส่งแรงกระทำกับปลั๊กวาล์ว ทดแทนการใช้แรงมือหมุนจากคน ซึ่งตัวหัว Actuator เองก็มีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน เช่น

ชนิดไดอะแฟรม

คอนโทรลวาล์ว ชนิด diaphram

ชนิดมอเตอร์เฟืองขับ

control valve คอนโทรลวาล์ว ชนิด มอเตอร์ขับ

ชนิดกระบอกสูบ (Piston)

control valve คอนโทรลวาล์วชนิด กระบอกสูบ piston

ซึ่งการเลือกใช้งานนั้น ต้องขึ้นอยู่กับตัววาล์วด้วย ว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร

Positioner

positioner control valve

เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอนโทรลวาล์วสามารถรับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์ได้ นั้นคือเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณคำสั่ง ให้เป็นสัญญาณลมในการควบคุมการเปิด-ปิดตัวคอนโทรลวาล์วนั้นเอง หากสัญญาณคำสั่งเป็นกระแสไฟ และควบคุมวาล์วด้วยสัญญาณลม เราจะอาจจะได้ยินชื่อเรียกว่า I/P (I to P)

สัญลักษณ์ในแบบ P&ID ของวาล์วและคอนโทรลวาล์ว

P&ID control valve symbols

Vibration sensor by murata