คอร์ส เริ่มต้นการอ่านแบบ P&ID 
.
หากคุณยังอ่านแบบ P&ID ไม่ได้ คุณอาจจะประสบปัญหาในการเข้าใจกระบวนการ รวมถึงการประสานงานต่างๆภายในโรงงานอย่างแน่นอน
.
การอ่านแบบ P&ID ได้ ช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้น ช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้ สามารถต่อยอดและเพิ่มโอกาสเติบโตในอาชีพในสายงานช่างและวิศวกรรม
.
แบบ P&ID ย่อมาจาก Piping and Instrumentation Diagram เป็นผังแสดงรายละเอียดของท่อ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม ที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม
.
ผมไม่ได้แค่สอนตามสัญลักษณ์ที่แสดง แต่ผมจะสอนให้คุณเข้าใจถึงที่มา และความสำคัญของอุปกรณ์ที่ละตัวที่อยู่ในแบบว่าจะช่วยส่งผลต่อกระบวนการอย่างไร
.
ไม่ต้องเสียเวลาในการศึกษาด้วยตนเองในการทำความเข้าใจในแต่ละสัญลักษณ์
.
 คอร์สนี้สอนอะไรบ้าง?
– สอนตั้งแต่องค์ประกอบข้อมูลต่างๆที่อยู่พบเจอในเอกสารแบบ P&ID
– สอนเรื่องงานท่อ Piping ที่อยู่ในโรงงาน ทั้งรูปแบบและลักษณะที่มีในโรงงาน
– สอนเรื่องอุปกรณ์ต่อร่วมต่างๆ ที่อยู่ในระบบงานท่อโรงงาน
– สอนเรื่องระบบงานวาล์ว และคอนโทรลวาล์วซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายในโรงงาน
– สอนเรื่องระบบถังบรรจุและการลำเลียงของไหล ไปยังกระบวนการต่างๆ
– สอนเรื่องระบบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม รวมถึงระบบการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ ควบคุมและระบบความปลอดภัย
– พร้อมแบบ P&ID ตัวอย่างที่ใช้จริงในโรงงาน มาให้ฝึกอ่านแบบไปพร้อมกัน
.
 เรียนแล้วคุณจะ…
– เข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดที่มีในเอกสารแบบ P&ID
– เข้าใจกระบวนการผลิตและแนวความคิดของผู้ออกแบบ P&ID
– เข้าใจถึงไลน์ท่อและสัญลักษณ์ต่างๆ ที่อยู่บนแบบ P&ID
– เข้าใจถึงการส่งสัญญาณและการควบคุมของระบบเครื่องมือวัด
– เข้าใจถึงอุปกรณ์ป้องกันที่บ่งบอกอยู่ในแบบ P&ID เพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน
.
วิธีการเรียน มี 2 วิธี
 วิธีที่ 1 เรียนออนไลน์ ดูซ้ำได้ ไม่มีหมดอายุ จัดเวลาเรียนเองได้ ราคา 1,490 บาท (คลิก)

กดเพื่อสมัคร https://www.skilllane.com/courses/read-piping

 วิธีที่ 2 เรียนออนไลน์ จ่ายรายเดือนเพียง 150 บาท/เดือน (เพื่อสนับสนุนช่องเด็กช่างวัด สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ)

กดเพื่อสมัคร https://www.youtube.com/channel/UCYd6tdud5fczHHyKgZeh65Q/join

 

 เรียนผ่านคลิปวิดีโอในกลุ่มจำนวน 6 บท ที่ครอบคลุม

 หากมีข้อสงสัย สอบถามปัญหาได้ตลอด
.
.
#Highlightเนื้อหา
เนื้อหาในคอร์สการสอนประกอบด้วย
.
บทที่ 1 แบบ P&ID
1.1 ทำความเข้าใจว่าแบบ P&ID คืออะไร
1.2 องค์ประกอบที่อธิบายไว้ในเอกสาร P&ID
.
บทที่ 2 Piping Symbols
2.1 สัญลักษณ์เส้นตรง บ่งบอกไลน์ท่อ (Process Line Symbols)
2.2 ท่อทุกเส้น มีรหัสหมายเลขกำกับไว้เสมอ (Line Number)
2.3 ลดการสูญเสียพลังงานด้วยฉนวนกันความร้อน (Insulation)
2.4 อุปกรณ์ที่ติดตั้งเสริมอยู่ในไลน์ท่อ (Process Line เพิ่มเติม)
2.5 ท่อทุกเส้นล้วนมีจุดสิ้นสุด จุดสุดท้าย (Pipeline End Connection)
2.6 ลักษณะการเชื่อมต่อวาล์วเข้ากับไลน์ท่อ (Valve Connection)
2.7 ลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีขนาดท่อเข้าต่างกัน (Piping Reducer)
.
บทที่ 3 Valve Symbols
3.1 สัญลักษณ์ของวาล์ว (Valve Symbols)
3.2 ชนิดของวาล์ว (Type of Valve Symbols)
3.3 วาล์วนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันความดัน (Safety Valve and Equipment)
3.4 วาล์วควบคุมที่ามารถสั่งงานอัตโนมัติได้ (Control Valve Symbols)
3.5 การแยกระบบกระบวนการผลิต (Pipeline Isolate)
3.6 อุปกรณ์ที่ควบคุมค่าทางกระบวนการได้อัตโนมัติด้วยตัวมันเอง (Regulator Symbols)
.
บทที่ 4 Piping Equipment Symbols
4.1 อุปกรณ์ติดตั้งคงที่ถาวร (Static Equipment Symbols)
4.2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (Heat Exchange Symbols)
4.3 ปั้ม ทำหน้าที่ลำเลียงของไหล (Pump Symbols)
4.4 คอมเพรชเซอร์ ทำหน้าที่อัดของไหล (Compressor Symbols)
4.5 อุปกรณ์กรองของแข็งที่ปะปนมากับของไหล (Strainer Symbols)
.
บทที่ 5 Instrument Symbols
5.1 เครื่องมือวัดที่ใช้ในอุตสาหกรรมคืออะไร (What is process Instrument)
5.2 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Temperature Instrument Symbols)
5.3 เครื่องมือวัดความดัน (Pressure Instrument Symbols)
5.4 เครื่องมือวัดระดับ (Level Instrument Symbols)
5.5 เครื่องมือวัดการไหล (Flow Instrument Symbols)
5.6 การเชื่อมต่อสัญญาณทางเครื่องมือวัด (Instrument Connection)
5.7 สัญลักษณ์ที่บ่งบอกเครื่องมือวัดในแบบ P&ID (Instrument Symbols)
5.8 การป้องกันกระบวนการด้วยเครื่องมือวัด (Process Guard Limit Alarm)
.
บทที่ 6 ตัวอย่างแบบ P&ID
6.1 ตัวอย่างแบบ PFD Tank
6.2 ตัวอย่างแบบ P&ID Tank
6.3 ตัวอย่างแบบ P&ID Boiler

============================

สอนโดย นายพรรณเชษฐ์ พวงนาค (แบงค์ เด็กช่างวัด)

ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “เด็กช่างวัด”

วิศวกรประจำโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
============================

วิธีการเรียน มี 2 วิธี
 วิธีที่ 1 เรียนออนไลน์ ดูซ้ำได้ ไม่มีหมดอายุ จัดเวลาเรียนเองได้ ราคา 1,490 บาท (คลิก)

กดเพื่อสมัคร https://www.skilllane.com/courses/read-piping

 วิธีที่ 2 เรียนออนไลน์ จ่ายรายเดือนเพียง 150 บาท/เดือน (เพื่อสนับสนุนช่องเด็กช่างวัด สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อ)

กดเพื่อสมัคร https://www.youtube.com/channel/UCYd6tdud5fczHHyKgZeh65Q/join

============================