อ่านแบบ P&ID ต้องรู้และเข้าใจอะไรก่อนบ้าง

ต้องรู้อะไรบ้าง ก่อนอ่านแบบ P&ID

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) เป็นไดอะแกรมทางเทคนิคประเภทหนึ่งที่ใช้เพื่อแสดงการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบและเครื่องมือวัดของกระบวนการต่างๆ ตลอดจนการไหลของวัสดุผ่านกระบวนการ P&ID มักใช้ในการออกแบบและการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต และเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับวิศวกรกระบวนการและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอื่นๆ

ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ สนใจเรียนคอร์ส “เริ่มต้นการอ่านแบบ P&ID” คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการอ่าน P&ID สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสัญลักษณ์และข้อตกลงต่างๆ ที่ใช้ในแผนภาพ สัญลักษณ์และแบบแผนทั่วไปบางอย่างที่อาจใช้กับ P&ID ได้แก่:

  • เส้น: เส้นบน P&ID แสดงถึงท่อ ท่อ หรือท่อร้อยสายประเภทอื่นๆ ที่ใช้ในการขนส่งวัสดุหรือลำเลียงวัตถุดิบภายในกระบวนการ ประเภทของเส้นที่ใช้ (เช่น เส้นทึบ เส้นประ ฯลฯ) และประเภทของวัสดุที่กำลังขนส่ง (เช่น ของเหลว ก๊าซ ของแข็ง) โดยทั่วไปจะระบุไว้ในแผนภาพ
  • สัญลักษณ์: P&ID ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงส่วนประกอบและเครื่องมือวัดต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ สัญลักษณ์เหล่านี้เป็นมาตรฐานและเป็นไปตามมาตรฐานสากล การเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้มีความสำคัญต่อการตีความแผนภาพ
  • ตัวเลขและตัวอักษร: P&ID มักใช้ตัวเลขและตัวอักษรเพื่อระบุส่วนประกอบและเครื่องมือวัดต่างๆ บนไดอะแกรม โดยปกติแล้วตัวเลขและตัวอักษรเหล่านี้จะใช้ร่วมกับสัญลักษณ์ และใช้เพื่อระบุส่วนประกอบและเครื่องมือวัดเฉพาะภายในกระบวนการ
  • คำอธิบายประกอบ: คำอธิบายประกอบใน P&ID ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบและเครื่องมือวัดต่างๆ บนไดอะแกรม คำอธิบายประกอบเหล่านี้อาจรวมถึงคำอธิบายของส่วนประกอบและเครื่องมือวัด ฟังก์ชันภายในกระบวนการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการอ่าน P&ID สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเค้าโครงโดยรวมของไดอะแกรม ค้นหาชื่อเรื่องและคำอธิบายแผนภูมิ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่อธิบายไว้ในไดอะแกรม จากนั้น ทำความคุ้นเคยกับสัญลักษณ์และข้อตกลงที่ใช้ในแผนภาพ และใช้ข้อมูลนี้เพื่อตีความองค์ประกอบและอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ที่แสดง สุดท้าย ให้ใส่ใจกับคำอธิบายประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ให้ไว้ในไดอะแกรม เนื่องจากสิ่งนี้สามารถช่วยให้บริบทและความเข้าใจในกระบวนการ

ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ สนใจเรียนคอร์ส “เริ่มต้นการอ่านแบบ P&ID” คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

โดยสรุป หากต้องการอ่าน P&ID สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสัญลักษณ์และข้อตกลงที่ใช้ในแผนภาพ ตลอดจนคำอธิบายประกอบหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่มีให้ เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถตีความ P&ID และเข้าใจการเชื่อมต่อระหว่างกันและการไหลของวัสดุภายในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Vibration sensor by murata