งาน Metalex 2023 พาชม MiSUMi Economy Series สินค้ามาตรฐานมิซูมิ ช่วยลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม

misumi matelex 2023

 

Vibration sensor by murata