แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์

Air Quality Meters (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ )

Fluke CO-205: ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซ

฿10,586.00

Air Quality Meters (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ )

Fluke CO-220: เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

฿26,713.00

Air Quality Meters (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ )

Haltech HFX205: เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ ในบรรยากาศ

฿57,600.00

Air Quality Meters (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ )

Kanomax 2212: เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขนาดมือถือ

฿99,000.00

Air Quality Meters (เครื่องวัดคุณภาพอากาศ )

Kanomax OMX series: เครื่องวัดกลิ่นชนิดมือถือ

฿103,000.00