ควรติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

ควรติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้งานกับความดันสูงในกระบวนการผลิต จำเป็นต้องจัดการและควบคุมที่รอบคอบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในการผลิต. ความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินยิ่งมีความสำคัญ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากการรั่วไหลของสารเคมี, การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ จนถึงการเกิดอันตรายแก่คนงาน

Rupture Disk คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อระบายแรงดันเกินจาก ถัง, ท่อ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการ. หากนำ Rupture Disk มาใช้ร่วมกับ Safety Valve ที่มีหน้าที่ลดแรงดัน, ปัญหาที่ความสามารถเดียวของ Safety Valve ไม่สามารถจัดการได้จะถูกแก้ไข. การรั่วไหลของสารเคมีสู่บรรยากาศจะถูกป้องกันได้อย่างมาก, อายุการใช้งานของ Safety Valve จะยืดยาวขึ้น และการต่อสู้กับสารกัดกร่อนก็จะทำได้มากขึ้น

01 ประโยชน์สำคัญของ Rupture Disk มาใช้ร่วมกับ Safety Valve

ประโยชน์สำคัญของ Rupture Disk มาใช้ร่วมกับ Safety Valve

ประโยชน์ที่สำคัญ ที่สามารถได้รับเป็นการป้องกันการรั่วไหลและเพิ่มอายุการใช้งาน, นอกจากนั้นยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการเปลี่ยนอุปกรณ์บ่อยๆ ซึ่งทำให้ Rupture Disk เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งมีประโยชน์ที่สำคัญดังนี้

ช่วยป้องกันการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การป้องกันการรั่วไหลอย่างเช่นการรั่วไหลของสารเคมีในระบบของกระบวนการผลิต เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยปกติแล้ว Safety Valve ที่ใช้ Plug และ Seat แบบ Metal-to-Metal มักจะมีการรั่วไหลเล็กน้อยอยู่ภายใต้มาตรฐาน Leakage Class โดยเฉพาะเมื่อค่า Operating Pressure เข้าใกล้กับค่า Set Pressure, โดยสภาพนี้มักจะถูกเรียกว่า “Simmer” อย่างไรก็ตาม การติดตั้ง Rupture Disk ที่ทางเข้า (Inlet) ของ Safety Valve จะป้องกันการรั่วไหลได้อย่างสมบูรณ์, ทำให้ไม่มีโอกาสเกิดสภาวะ Simmer ที่อาจนำไปสู่ความเสียหายในอุปกรณ์หรือระบบ

ช่วยป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

การป้องกันการกัดกร่อนในระบบที่มีการใช้สารเคมีเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับ Safety Valve ที่อาจจะถูกสัมผัสโดยสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ทำให้ Safety Valve มีโอกาสเสียหายและความทนทานลดลงได้ แต่ด้วยการใช้ Rupture Disk ร่วมกับ Safety Valve สามารถป้องกันและลดประมาณการกัดกร่อนที่อาจเกิดขึ้น, ทำให้ Safety Valve มีอายุการใช้งานที่ยืดยาวขึ้น และให้ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องและสร้างความเชื่อมั่น

02 ช่วยป้องกันการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ช่วยป้องกันการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยเฉพาะที่มีข้อบังคับแน่นอนในการควบคุมการปล่อยก๊าซที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการใช้ Rupture Disk ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ, สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการซีลและลดการปล่อยก๊าซเหล่านั้นออกไปในบรรยากาศ ทำให้แน่ใจว่าสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติได้รับการป้องกันจากความเสียหายอันเนื่องมาจากก๊าซเรือนกระจก

สามารถทำการทดสอบแรงดันของ Safety Valve ที่หน้างานได้โดยไม่ต้องถอดวาล์วออก

การใช้ Safety Valve ในอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าระบบทำงานอย่างปลอดภัย แต่หากเราใช้ Safety Valve โดยไม่มี Rupture Disk, อาจจะมีปัญหาในการตรวจสอบแรงดันเพราะต้องถอดวาล์วออก ซึ่งไม่เพียงแต่จะสูญเสียเวลาในการทำการทดสอบ แต่ยังสูญเสียค่าใช้จ่ายและความฉับพลันในการดำเนินการ

ด้วยการใช้ Rupture Disk แบบ Non-Fragmenting Design ร่วมกับ Safety Valve, จะทำให้เราสามารถทดสอบแรงดันที่หน้างานได้โดยไม่ต้องถอดวาล์วออก ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดสอบ Safety Valve ทำให้การดำเนินการในการตรวจสอบแรงดันมีความมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น.

ช่วยยืดอายุการใช้งานของ Safety Valve และลดต้นทุนของวัสดุ Safety Valve

การยืดอายุการใช้งานและการประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นสิ่งที่ทุกอุตสาหกรรมต้องการ โดยเฉพาะสำหรับ Safety Valve, ที่มีหน้าที่สำคัญในการป้องกันด้านความดันในระบบและรั่วไหลของสารเคมีในระบบ โดยเฉพาะ Safety Valve เมื่อถูกนำมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โดยปกติ Safety Valve ที่นำมาใช้งานนั้นต้องทำจากวัสดุพิเศษสำหรับทนการกัดกร่อนจะมีราคาสูง, ทำให้การเปลี่ยนทั้งหมดเมื่อมีปัญหาอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้น.

Rupture Disk นำมาใช้เป็นตัวป้องกัน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันและยืดอายุการใช้งานของ Safety Valve เนื่องจากการเปลี่ยน Rupture Disk ที่เสียหายจะมีราคาที่ถูกกว่าการเปลี่ยน Safety Valve ทั้งหมด ทำให้เราสามารถประหยัดต้นทุนได้ เพราะการใช้ Rupture Disk เป็นตัวสัมผัสสารเคมีแทน Safety Valve ทำให้เราสามารถลดต้นทุนที่ต้องใช้กับวัสดุพิเศษของ Safety Valve ทำให้การผลิตและการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

การรักษาความปลอดภัยในระบบที่มีการใช้งานสารเคมีหรือการดันแรงดันสูงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถละเลยได้. หนึ่งในวิธีที่ได้รับการยอมรับในวงการอุตสาหกรรมคือการใช้ Rupture Disk ร่วมกับ Safety Valve เพื่อป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหล. ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการติดตั้งทั้งสองแบบที่ได้รับความนิยมสูง

03 การติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

แบบ In Series

การติดตั้งแบบ In Series แนะนำให้มีการเปิดโอกาสให้ Safety Valve ทำงานร่วมกับ Rupture Disk แบบ Non Fragmenting Design เพื่อป้องกันสิ่งมึงประสปหรือขวางทางการระบายแรงดันเมื่อ Rupture Disk แตก. การติดตั้งแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่มีการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, เช่น Pressure Vessel, คลังน้ำมัน, Boiler และอื่น ๆ

แบบ Secondary Relief Device

สำหรับระบบที่เป็น Heat Exchanger หรือ Collecting Tank, หาก Pressure Relieve Valve ไม่สามารถระบายความดันได้ทันท่วงที เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของแรงดัน, Rupture Disk จะแตกเพื่อระบายแรงดันและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

04 ZOOK คือแบรนด์ผู้ผลิต Rupture Disk

ZOOK คือแบรนด์ผู้ผลิต Rupture Disk

ZOOK คือแบรนด์ผู้ผลิต Rupture Disk แผ่นดิสก์ระบายแรงดันที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการป้องกันแรงดันส่วนเกินที่จะเกิดขึ้นภายในระบบ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตมากว่า 90 ปี ผ่านการคิดค้นและพัฒนาตัวสินค้ามาอย่างมากมายเพื่อให้เหมาะสมต่อทุกการใช้งานในระบบอุตสาหกรรม ZOOK ยังเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรายแรกและรายใหญ่ที่สุด มีสาขาอยู่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ZOOK มีพันธมิตรมากกว่า 90 แห่งทั่วโลก

05 อัลฟ่ากรุ๊ป คือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านสินค้าอุตสาหกรรม

และ อัลฟ่ากรุ๊ป คือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านสินค้าอุตสาหกรรม มุ่งเน้นสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและงานบริการ ด้วยประสบการณ์มากว่า 39 ปี ได้ ได้จัดส่งทีมวิศวกรเข้าอบรมจาก ZOOK แบรนด์ผู้ผลิตโดยตรง จึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในการผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าของ ZOOK อีกหนึ่งพันธมิตรในประเทศไทยที่มีเพียงเจ้าเดียว

สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่

Line ID : @Alphagroup
https://lin.ee/dfjxL5p
E-mail : sales@alphagroup.co.th
Tel : 02 792 9333
www.alphagroup.co.th

Vibration sensor by murata