Safety Valve ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

safety valve เซฟตี้วาล์วมีกี่ชนิด

ทำความรู้จักร Safety Valve เซฟตี้วาล์ว คืออะไร ?

เปรียบเทียบถังแรงดัน กับลูกโป่ง

ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการลำเลียง และจัดเก็บของไหล ในระบบปิด (Close Tank) ล้วนมีโอกาสเกิดความดันเกิน หรือ Over Pressure ได้ทั้งนั้น หากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ให้นึกถึงลูกโป่ง เมื่อเราเป่าลมเข้าไป ลูกโป่งเกิดการขยายตัว ซึ่งมีสถานะของลูกโป่งดังนี้

 • Normal and Maximum Operating Pressure คือการเป่าลูกโป่งจนพองในจุดที่เป็นสภาวะปกติ ไม่ส่งผลต่อผนังพื้นผิวของลูกโป่ง เพราะสามารถรับแรงดันที่เกิดขึ้นได้
 • Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) คือการเป่าลูกโป่งเพิ่มเข้าไปอีก จนผิวของลูกโป่งตึงมาก ใกล้ถึงจุดที่ลูกโป่งจะสามารถรับแรงดันที่เกิดขึ้นได้ หากเทียบกับ Vessels ในอุตสาหกรรม คือค่าความดันจุดที่ถังสามารถทนแรงดันได้สูงสุดนั้นเอง
 • Over Pressure คือ เมื่อเราเป่าลมเข้าไปเพิ่มอีกจากจุด MAWP จะส่งผลให้เกิด Over Pressure คือความดันเกินค่า MAWP ของลูกโป่งแล้ว ลูกโป่งก็จะแตกนั้นเอง หากเทียบกับ Vessels ในอุตสาหกรรม ก็คือค่าความดันจุดที่เกินความสามารถของถังจะรับได้ และระเบิดเสียหายนั้นเอง

ความเสียหายของถังแรงดัน

ตัวอย่างภาพความเสียหายจากการเบิดที่เกิดจากความดันเกิน Over Pressure ของถังแรงดัน Vessels ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความสำคัญที่จะตอบว่า เรามีการติดตั้ง เซฟตี้วาล์ว ทำไมในโรงงาน เพราะเพื่อช่วย

 • ปกป้องชีวิตของบุคคลากรในโรงงาน
 • ปกป้องทรัพย์สินที่จะเกิดความเสียหาย จากการระเบิด

อุปกรณ์ระบายความดันในโรงงาน Pressure Relief Devices (PRD)

ชนิดของอุปกรณ์ระบายความดันในถังแรงดัน

อย่างที่ทราบ เมื่อถังแรงดัน มีความดันสูงจำเป็นต้องระบายออกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ระบายความดันในอุตสาหกรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเซฟตี้วาล์วเท่านั้น ยังมีอุปกรณ์อื่นๆมีหน้าที่ระบายความดันเช่นเดียวกัน โดยแบ่งได้ 3 ชนิดได้แก่

 • Pressure Relief Valve (PRV) คืออุปกรณ์ระบายความดันที่สามารถเปิดเมื่อค่าความดันในระบวนการสูงถึงค่าที่ตั้งไว้ และสามารถปิดเมื่อค่าความดันในระบบลดลงมา ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงทั้ง Pressure Safety Valve (PSV) และ Pressure Relief Valve (PRV) มีลักษณะการทำงานเหมือนกัน
 • Rupture Disc คืออุปกรณ์ที่สามารถระบายความดัน เมื่อความดันในระบบสูงถึงค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะแตกเพื่อระบายความดันออกมา โดยไม่สามารถปิดกลับได้ (non-reclosing) หากแตกแล้วต้องเปลี่ยนใหม่อย่างเดียว
 • Vacuum Relief Valve (Breathe Valve) คืออุปกรณ์ที่สามารถเติมอากาศเข้าไปในถังแรงดันได้ ในกรณีที่ภายในถังมีความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ หรือเรียกว่าสภาวะสูญญากาศ (Vacuum) เพื่อป้องกันถังยุบจากความกดอากาศภายนอกสูงกว่า และสามารถระบายความดัน (Relief) ออกจากถังได้เมื่อถังมีสภาวะที่ความดันสูงเกิน จะเป็นได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถที่จะเติมอากาศเข้า และระบายความดันออกได้ คล้ายกับการหายใจของเรา จึงมีอีกชื่อเรียกว่า Breathe Valve หรือวาล์วหายใจ

Safety Valve มีกี่ชนิด

เซฟตี้วาล์ว มีกี่ชนิด

อุปกรณ์ระบายความดันในถังแรงดันเฉพาะตัวเซฟตี้วาล์ว (Safety Valve) มีใช้งานในอุตสาหกรรมจำนวนมาก สามารถพบเจอได้แทบจะทุกอุตสาหกรรม ทั้งระบบผลิตไอน้ำ boiler , ระบบผลิตลมนิวเมติกส์ใช้ในโรงงาน , ระบบปั้มน้ำ ฯลฯ มี 2 ชนิดคือ

 • Conventional (Direct Spring) หรือจะเรียกได้ว่าเป็นเซฟตี้วาล์วแบบดั่งเดิม คือใช้สปริงเป็นตัวกดส่งแรงไปยังดิสของเซฟตี้วาล์วเอาไว้ เมื่อความดันภายในถังสูงขึ้น เกิดแรงกระทำที่สูงกว่าแรงสปริง เซฟตี้วาล์วก็จะเปิดระบายออกมา เราอาจจะเรียกการเปิดนี้ว่า วาล์วป๊อบ (POP)
 • Pilot Operated Relief Valve (POPRV) เป็นเซฟตี้วาล์วที่เหมือนมีเซฟตี้วาล์วตัวน้อยๆ มาคอยสั่งงานให้เปิดอีกทีหนึ่ง ซึ่งข้อที่แตกต่างเลยคือ ไม่มีการใช้สปริง เป็นการใช้ความดันในระบบเป็นตัวควบคุมนั้นเอง และเทียบกับ Conventional นั้นจะมีขนาดที่เล็กว่า น้ำหนักที่เบากว่า

ความแตกต่างของ Safety Valve กับ Pilot Operated Valve

ตัวอย่างเมื่อเทียบที่คุณสมบัติการใช้งานเท่ากันจะเห็นว่า ตัว Pilot Operated นั้นมีขนาดที่เล็กกว่า และน้ำหนักที่เบากว่า ซึ่งหากเป็นอุตสาหกรรมที่น้ำหนักมีผลต่อต้นทุนโครงสร้างอาคาร เช่น แท่นขุดเจาะกลางทะเล ก็จะนำคุณสมบัตินี้มาพิจารณาในการใช้งานเช่นเดียวกัน

Safety Valve มีหลักการทำงานอย่างไร

Safety valve คือ อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ป้องกันแรงดันในระบบ โดยวาล์วจะเปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ หรือ ผลิตภัณฑ์เสียหาย โดยส่วนใหญ่จะตั้งแรงดันสำหรับระบายที่ maximum allowable working pressure (MAWP) หรือ แรงดันที่ระบบสามารถรับได้
การทำงานหน้าวาล์วจะถูกออกแบบให้เปิดเพื่อระบายแรงดันส่วนเกินและปิดเมื่อแรงดันลดลงต่ำกว่าที่กำหนด โดยมีลักษณะการเปิดอย่างรวดเร็ว (pop action) หรือค่อย ๆ เปิดตามสัดส่วนแรงดันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ซึ่ง Safety Valve จะถูกปิดด้วยแรงสปริงหากเป็นชนิด Conventional หากเป็นชนิด Pilot Operated ก็จะถูกกดด้วยความดัน ในระบบนั้นเอง

Safety Valve Section 1 และ Section 8 คืออะไร

มาตรฐานของ Safety Valve นั้นถูกกำหนดขึ้นจากมาตรฐาน ASME (American Society of Mechanical Engineers) ที่ว่าด้วยเรื่องการออกแบบถังแรงดัน (Pressure Vessel) หลักๆที่ใช้ในประเทศไทยได้แก่ Section I และ Section VIII
Section I เกี่ยวกับการออกแบบระบบ Power Boiler หม้อต้มไอน้ำ
Section VIII เกี่ยวกับการออกแบบระบบถังแรงดัน Pressure Vessels
ซึ่งทั้งสอง Section นั้นเป็นถังแรงดันทั้งสิ้น จำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดัน เมื่อความดันสูงกว่าค่า MAWP ที่ขีดกำจัดของถังจะทนได้ เพื่อป้องกันการระเบิด

แนะแนวอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเซฟตี้วาล์ว

เซฟตี้วาล์วเป็นอุปกรณ์ระบายความดันในถังแรงดัน ซึ่งมีติดตั้งอยู่เป็นจำนวนมากแทบทุกอุตสาหกรรม หากจะกล่าวถึงอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเซฟตี้วาล์ว สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะงานดังนี้

 • วิศวกรประจำโรงงาน ที่ทำงานประจำอยู่ในแพล้น ดูแล บำรุงรักษา ควบคุมกระบวนการผลิต ซึ่งต้องดูแลเซฟตี้วาล์วในฐานะผู้ใช้งาน อาจจะต้องมีความเข้าใจหลักการทำงานของเซฟตี้วาล์ว เรื่องการไหลของของไหล เรื่องเทอร์โมไดนามิก เป็นต้น
 • วิศวกรออกแบบ ที่ทำงานอยู่ในบริษัทรับออกแบบและติดตั้งโรงงาน ทำหน้าที่ในการคำนวณออกแบบ Calculation และถอดมาเป็น Datasheet เพื่อกำหนดคุณสมบัติของตัวเซฟตี้วาล์วที่จะนำมาใช้งานในกระบวนการนั้นๆ ประสานงานกับผู้จัดจำหน่ายเซฟตี้วาล์วในการจัดซื้อ
 • บริษัทรับซ่อมบำรุงวาล์ว มีหน้าที่ในการบำรุงรักษา ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซม เมื่อเซฟตี้วาล์วมีปัญหา รวมถึงการตรวจสอบ สอบเทียบการทำงานของเซฟตี้วาล์วด้วยเช่นกัน หน้าที่จะมีตั้งแต่ วิศวกรควบคุมงาน ช่างซ่อมวาล์ว ฯลฯ เป็นต้น

ต้องการทำงานเกี่ยวกับเซฟตี้วาล์วควรจบอะไรมา

เซฟตี้วาล์วเป็นอุปกรณ์ที่มีการทำงานเชิงกลล้วนๆ ในการเปิดเพื่อระบายความดัน และสามารถปิดได้ด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้น หากสนใจที่ต้องการทำงานในสายงานดูแลเซฟตี้วาล์ว ควรมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม หรือจบสายช่างมา เพราะจะได้เข้าใจกลไกการทำงาน การดูแล การใช้งานได้ง่ายกว่า ซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องจบด้านเครื่องกลเพียงอย่างเดียว ก็สามารถทำงานด้านนี้ได้เช่นเดียวกัน

สรุปไลฟ์ : Safety Valve ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน

“Safety Valve ช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน” เด็กช่างวัด x พี่เบียร์ (Syntex Energy)

จัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ค. 2565 เวลา 19.30 น. ไลฟ์สดผ่านช่องทางของเพจเด็กช่างวัด

พี่เบียร์ (ภาคภูมิ ฉวีทอง) ปัจจุบันทำงานบริษัท Syntex Energy CO., LTD. ตำแหน่ง Product Manager

Vibration sensor by murata