การใช้เซ็นเซอร์ในงานบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร

ความสำคัญของการบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร

บำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักรเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถละเว้นได้ในการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานที่อื่น ๆ การทำการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันการเสียหายและความเสื่อมสภาพของเครื่องจักร แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและประหยัดเวลาที่อาจจะสูญเสียจากการหยุดการทำงานของเครื่องจักร ในขณะเดียวกัน การตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักรเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานของเครื่องจักร และเป็นการรับรองว่าเครื่องจักรของคุณกำลังทำงานอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด การนำเซ็นเซอร์มาใช้ในการบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักรจึงเป็นความต้องการที่จำเป็นและมีประโยชน์มากในโลกอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

image5 การบำรุงรักษาเครื่องจักร

ปัญหาในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบดั้งเดิม มีทั้งความยุ่งยากและการใช้แรงงานคนในการตรวจสอบ

การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบดั้งเดิมมักมีความยุ่งยากและต้องใช้คนงานในการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักร การตรวจสอบแบบดั้งเดิมเป็นกระบวนการที่เสียเวลามาก มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ การบำรุงรักษาแบบนี้มักจะทำในระยะเวลาที่กำหนดล่วงหน้า โดยไม่ได้พิจารณาถึงความจำเป็นหรือสภาพปัจจุบันของเครื่องจักร การบำรุงรักษาแบบนี้อาจทำให้เครื่องจักรถูกดูแลเกินความจำเป็น ทำให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หรือแม้กระทั่งถูกละเลย ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานที่ไม่ปกติหรือการชำรุดของเครื่องจักร ดังนั้น การนำเซ็นเซอร์มาใช้ในการบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำให้กระบวนการบำรุงรักษาเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งทำให้ธุรกิจและโรงงานมีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้นในตลาดที่แข่งขันกันอย่างรุนแรงในปัจจุบัน

image4 เซ็นเซอร์ในงานบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร

การนำเซ็นเซอร์มาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบดั้งเดิม

ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบดั้งเดิมนั้น จำเป็นต้องมีการนำเซ็นเซอร์มาใช้ในการบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น:

  1. เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน
  2. เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า
  3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพื้นผิว

1. เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน : ใช้ในการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในเครื่องจักร และสามารถตรวจจับได้ว่าเครื่องจักรมีปัญหาอะไรบ้าง โดยไม่ต้องหยุดการทำงานของเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบหาการสึกหรอของลูกปืน การไม่สมดุลของโรลเลอร์ หรือปัญหาในระบบขับเคลื่อน

2. เซ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้า : ช่วยวัดกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องจักร ซึ่งใช้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามอเตอร์หรือเครื่องจักรกำลังทำงานอย่างไร ถ้ากระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ นอกจากนี้ยังช่วยทำให้เครื่องจักรทำงานได้มากขึ้น ประหยัดพลังงาน และลดการสึกหรอ

3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิพื้นผิว : ใช้ในการตรวจสอบและวัดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของเครื่องจักร โดยเซ็นเซอร์นี้สามารถตรวจจับได้ว่าอุณหภูมิบนพื้นผิวของเครื่องจักรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง อาจบ่งบอกถึงการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักร และนำไปสู่ปัญหาในอุปกรณ์ และส่งผลกระทบการผลิตระบบ

ซึ่งการนำเซ็นเซอร์เครื่องมือวัดมาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบดั้งเดิมมักมีความยุ่งยากและต้องใช้คนงานในการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพของเครื่องจักร การตรวจสอบแบบดั้งเดิมเป็นกระบวนการที่เสียเวลามาก มีค่าใช้จ่ายสูง และอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบ

การใช้เซ็นเซอร์แบบไร้สายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นมีข้อดีและประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบสุขภาพของเครื่องจักร ทำให้กระบวนการบำรุงรักษาและการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

image7 มูราตะ เซ็นเซอร์

1. ความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบ : เซ็นเซอร์แบบไร้สายทำให้การติดตั้งและการนำมาใช้งานเป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้สายต่อขนาดยาวเพื่อต่อกับระบบหลัก ทำให้สามารถตรวจสอบสถานที่ที่แคบหรือยากที่จะเข้าถึงได้ อีกทั้งยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

2. ลดค่าใช้จ่ายในการใช้แรงงาน : การนำเซ็นเซอร์แบบไร้สายมาใช้ในการบำรุงรักษาเครื่องจักรทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีช่างหรือทีมวิศวกรมาตรวจสอบอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งลดค่าใช้จ่ายและทำให้การตรวจสอบสามารถทำได้โดยอัตโนมัติ

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ : เซ็นเซอร์แบบไร้สายทำให้การตรวจสอบมีความถี่สูงและแม่นยำมากขึ้น สามารถส่งข้อมูลกลับมาที่ฐานข้อมูลภายในไม่กี่วินาที ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ดังนั้น การใช้เซ็นเซอร์แบบไร้สายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรจึงเป็นการปรับปรุงและประสานการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัย และความเสถียรของเครื่องจักร อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการบำรุงรักษา

ชุดอุปกรณ์ตรวจวัด Condition Monitoring ของทาง Murata

โดยทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรประเภท Rotary Machine เช่น ชุดมอเตอร์ขับ ชุดปั้มต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานดูแลเครื่องจักรก็จะมีการตรวจสอบค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และทำการจดบันทึกลงแบบฟอร์ม หรือนำค่าที่วัดได้นั้นไปเปรียบเทียบในตารางขอบเขตของค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรตามขนาดกำลังวัตต์ เพื่อบ่งบอกสภาพว่าเครื่องจักรปกติหรือเข้าสู่สภาวะเสี่ยง ถ้าเกินค่าในตาราง (อ้างอิง ISO 10816-3) หรือค่าที่เราตั้งไว้ ก็ให้ช่างเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไข ก่อนที่เกิดความเสียหายแก่เครื่องจักร ซึ่งใช้เวลาพอสมควรในการเก็บข้อมูลในแต่ละเครื่องจักร รวมไปถึงบางหน้างานอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่เข้าไปเก็บข้อมูลด้วย

image2 ระบบการตรวจสอบและแจ้งเตือน

แต่ชุดอุปกรณ์ตรวจวัด Condition Monitoring ของทาง Murata ช่วยให้การวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานของเราง่าย สะดวก และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีในของเซ็นเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนไร้สาย (Wireless Vibration Sensor) และขนาดของเซ็นเซอร์ที่เล็ก ทั้งยังเป็นอุปกรณ์ไร้สาย ทำให้ติดตั้งง่าย เชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายคลื่นความถี่ 920 MHz ช่วยให้งานวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักรทำได้ทันที หรือแม้แต่การแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติให้ทราบเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ก่อนที่เครื่องจักรของเราจะได้รับความเสียหายรุนแรง

image1 การใช้เซ็นเซอร์ในงานบำรุงรักษาและตรวจสอบสุขภาพเครื่องจักร

Wireless Sensing Solution จากทางมูราตะ

นอกจากเซ็นเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนไร้สายแล้ว มูราตะยังมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายตัวอื่นๆ ได้แก่

  1. เซ็นเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือนแบบไร้สาย (Wireless Vibration Sensor) ช่วยวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจจับแนวโน้มการเกิดความผิดปกติก่อนที่จะสายเกินไป
  2. เซ็นเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless Current Sensor) ช่วยในเรื่องการตรวจวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า และเฝ้าระวังความผิดปกติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ต้นกำลังในโรงงาน
  3. เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย (Wireless Temperature Humidity sensor) ช่วยในเรื่องเฝ้าระวังการรักษาอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมในการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

image6 ข้อมูลติดต่อ มูราตะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเดชไชยนันท์ สอนโกษา (ทิว)

วิศวกรฝ่ายขาย

โทร: 080-142-0057 

อีเมล:dechaiyanun.sonkosa@murata.com

 

คุณรชธร เอกนิตยบุญ (ปุ้)

วิศวกรฝ่ายขาย

โทร: 081-132-4462

อีเมล:rachatorn.aeknitayabun@murata.com

 

Website :

Line :

 

Vibration sensor by murata