SISTAM 2023 งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษา | 18-20 ตุลาคม 2566 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ

เวทีสำคัญแห่งปีที่ผนึกรวมผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา มาร่วมสร้างความตระหนักและนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ที่งาน SISTAM 2023 งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษา | 18-20 ตุลาคม 2566 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ

Male worker inspection visual pipeline oil and gas
Male worker inspection visual pipeline oil and gas

ในโลกอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยในระบบความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก ไม่เพียงช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ลดเวลาและต้นทุนการบำรุงรักษา อนุรักษ์พลังงาน แต่ยังช่วยการวิเคราะห์ข้อมูล เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินและชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  

Offshore oil and gas site service operator open valve for control gases and crude product, Petroleum and chemical industry business.
Offshore oil and gas site service operator open valve for control gases and crude product, Petroleum and chemical industry business.

งาน SISTAM 2023 งานประชุมและแสดงสินค้าด้านความปลอดภัยอัจฉริยะและเทคโนโลยีชั้นสูงสำหรับการบำรุงรักษา ที่จะเป็นเวทีสำคัญแห่งปีของภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา ในการร่วมสร้างความตระหนักและนำเสนอองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 

กว่า 50 หัวข้องานสัมมนาจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของภาคอุตสาหกรรมที่จะมานำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย แบ่งปันข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เชิงปฏิบัติ เทคนิค รวมไปถึงกรณีศึกษา ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ (ลงทะเบียนฟรี ทุกสัมมนา!! สนใจ คลิ๊ก: https://eventpassinsight.co/el/to/Association ) อาทิ 

  • อุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน พร้อมกรณีศึกษาจากโรงงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการบริหารความปลอดภัย จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในกระบวนการอุตสาหกรรมโดยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
  • วิศวกรรมความปลอดภัยกับงานอุตสาหกรรม โดย สมาคมวิศวกรรมความปลอดภัย 
  • การประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการด้านความปลอดภัยในกระบวนการเคมี (CPSS) ครั้งที่ 12 ที่จะเน้นเรื่องความท้าทายในการตรวจสอบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในโรงกลั่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
  • การลดความเสี่ยงในการทำงานด้วย Preventive Maintenance และ การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองขั้นประยุกต์สำหรับ TPM ระดับสูงสุด โดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- ญี่ปุ่น) 
  • พื้นฐานงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสู่ Proactive Maintenance และความสำคัญของการตั้งศูนย์เพราของเครื่องจักร โดยสถาบันไทย-เยอรมัน
  • การจัดการแบรนด์และการตลาดดิจิทัลในยุคอุตสาหกรรม 5.0 โดย นายช่างมาแชร์
  • สัมมนาใหญ่ของ MURATA ที่ได้รวมตัวเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการ Maintenance, Smart Industry, Industrial IoT, และ Automation มาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก กรณีศึกษา แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และเรื่องราวความสำเร็จในการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), IoT, และ Machine Learning เพื่อให้การทำ Condition-Based Maintenance มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • และอีกหลากหลายหัวข้อสัมมนา

ในส่วนงานแสดงสินค้า จะมีทั้งการจัดแสดงเทคโนโลยี ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบอัตโนมัติ (automation) ซอฟแวร์ โซลูชั่น ระบบและอุปกรณ์ด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัย จากบริษัทชั้นนำ อาทิ ปตท., Murata, Yokogawa, Alpha Com, Service Now, P-Dictor, Freewill Solutions, Astec Paint, Cikachi Electric, การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ไฮไลท์ของงานยังจะมีหุ่นยนต์ทำความสะอาด และหุ่นยนต์ขนส่ง LUCKI BOT ของ ปตท.  การจัดแสดงนวัตกรรมจรวดความเร็วเสียง CURSR-1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Dr. Gil Moor Award, หุ่นยนต์ Walkie II เพื่อบริการในครัวเรือน และหุ่นยนต์ช่วยการเดิน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ร่วมจัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)  สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศ (TIChE) และบริษัท เอ็กซโปซิส งาน SISTAM 2023 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 นี้ที่ไบเทค บางนา  โดยได้รับเกียรติจาก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นพันธมิตรองค์กรความรู้ (Knowledge Partner) 

งานประชุมและการแสดงสินค้า SISTAM 2023 จะจัดควบคู่กับงานประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยระดับเอเชียแปซิฟิค หรือ Asia Pacific Symposium on Safety 2023 (APSS 2023) ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นับเป็นการร่วมสร้างเวทีสำคัญด้านความปลอดภัยและการบำรุงรักษาในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ : https://sistam-asia.com/  หรือโทร 02-559-0856 ต่อ 11 

 

Vibration sensor by murata