Build Your Audience with Dekchangwad

เว็บไซต์ที่อยากให้คุณนึกถึงเป็นอันดับแรกๆ เมื่อต้องการข้อมูลความรู้ในสาย Instrumentation and Automation , Manufacturing industry

CONTACT OUR TEAM
เด็กช่างวัด sponsorship industry-2

WHY US

เราคือคลังความรู้ชั้นดีและเป็น Community ของคนที่รักในการเรียนรู้ด้าน Instrumentation and Automation เราจึงมุ่งมั่นผลิตคอนเทนต์ให้ความรู้หลากหลายประเภทในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ติดตามของ เด็กช่างวัด ได้รับความรู้ในขอบเขตที่กว้างขวาง และนำไปประยุกต์ใช้กับสายอาชีพและธุรกิจได้อยู่เสมอ

ดังนั้น การร่วมงานกับเราจึงช่วยสร้าง Impact ให้กับธุรกิจหรือแบรนด์ได้ด้วยการทำ Content Marketing ที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายประเภทต่างๆ ที่เรามี

ธุรกิจที่เหมาะจะพาร์ทเนอร์กับเรา

System Integrate

ผู้พัฒนาระบบ ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน หรือเจ้าของแพลทฟอร์ม

Sale and Service

ผู้จัดจำหน่าย หรือ ผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ และเพิ่มรายได้

Agency

ผู้ให้บริการด้านการตลาดด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้เราเพิ่มการรับรู้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

Institution

แบรนด์หรือบริษัทที่ต้องการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง ต้องการถูกยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัล

ลูกค้าที่เคยใช้บริการเด็กช่างวัด

Vision

ความฝันของ “เด็กช่างวัด” คือการรวบรวมวงการเครื่องมือวัดและอัตโนมัติไทยและอาเซียนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทุกคนในวงการเครื่องมือวัดและอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แอพพลิเคชั่น ฯลฯ เพื่อขยายสังคมคุณภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม

OUR WORKS

Advertorial Article

Digital Knowledge

บทความแนวเจาะลึกความรู้ด้านอุตสาหกรรม โดยอิงกับแบรนด์ของคุณ เพื่อนำเสนอความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนในวงการอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ

ตัวอย่างบทความ

ควรติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

Review

รีวิวสินค้า หรือ แบรนด์ของคุณ ในเชิงลึกทั้งด้านการใช้งาน และ ความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ได้รู้จักกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น

แคล้มเซ็นเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าไร้สาย จากทาง มูราตะ เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนแบบไร้สาย

Social Media Content

Digital Knowledge

นำเสนอความรู้ด้านอุตสาหกรรม ที่โยงกับแบรนด์ของคุณในรูปแบบ Social content เข้าใจง่าย เหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการสร้าง Awareness & Engagement

ตัวอย่าง

ควรติดตั้ง Rupture Disk ควบคู่กับ Safety Valve

Review

รีวิวสินค้า หรือ แบรนด์ของคุณ ในเชิงลึกทั้งด้านการใช้งาน และ ความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ ได้รู้จักกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น

ตัวอย่าง

Event

นำเสนอในรูปแบบ Social content อย่างสร้างสรรค์และมีประโยชน์ เพื่อกระตุ้นการบอกต่อ เหมาะสำหรับประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ หรือกระจายข่าวอย่างรวดเร็วทันกระแส เป็นกันเอง

ตัวอย่าง

Advertorial Article

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

มุ่งเน้นสาระความรู้

เครื่องมือวัด

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าปริมาณทางฟิสิกส์ เพื่อในการทราบค่า หรือนำค่าที่ได้ไปควบคุมทางกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระดับ การไหล ค่าการวัดวิเคราะห์ทางเคมี

ระบบอัตโนมัติ

ตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการแบบอัตโนมัติถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงาน

วา์ลวและคอนโทรลวาล์ว

การควบคุมของไหลไม่ว่าจะเพื่อการเปิด-ปิด หรือ ควบคุมอัตราการไหลจำเป็นที่จะต้องมีวาล์วติดตั้งอยู่ในไลน์ท่อ อาจะมีการติดตั้งเป็นคอนโทรลวาล์วเพื่อควบคุมอัตโนมัติ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจักรและอุปกรณ์ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ล้วนเริ่มต้นจากวงจรไฟฟ้าแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณในการสื่อสาร หรือ พลังงานสำหรับเครื่องจักรต้นกำลัง

นิวเมติกส์และไฮดรอลิก

ระบบการควบคุมโดยใช้การอัดอากาศหรือของเหลวเป็นตัวส่งกำลังไปยังอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายเช่น กระบอกสูบ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่สั่งการ

เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

ทักษะอื่นๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงรักษาเรื่องจักร ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรม กระบวนการทางอุตสาหกรรม แม้แต่การพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน

LATEST BLOG

ดูทั้งหมด

ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง?

เริ่มต้นจากคู่มือง่ายๆ ในหน้า Start Here

เริ่มต้นที่นี่

เพราะอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

เด็กช่างวัด จึงมุ่งเน้นสาระความรู้ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในโรงงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติในโรงงาน วาล์วและคอนโทรลวาล์ว ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบการผลิตและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม ความรู้ทางด้านงานช่างในโรงงาน เทรนด์แห่งอนาคตในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเสนอออกมาแบบเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงทุกคน ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ บทความ รูปภาพ เสียง และโซเชียลมีเดีย

ความฝันของ “เด็กช่างวัด” คือการรวบรวมวงการเครื่องมือวัดและอัตโนมัติไทยและอาเซียนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทุกคนในวงการเครื่องมือวัดและอัตโนมัติสามารถเชื่อมโยงกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล แอพพลิเคชั่น ฯลฯ เพื่อขยายสังคมคุณภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม