สรุปสั้นๆ : เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) คืออะไร?

สรุปสั้นๆ เกจวัดแรงดัน Pressure gauge

เกจวัดความดันหรือเกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความดันของก๊าซหรือของเหลวภายในระบบ เป็นเครื่องมือสำคัญในหลายอุตสาหกรรม เนื่องจากช่วยให้วิศวกรและช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและควบคุมความดันของของไหลและก๊าซภายในระบบได้

เกจวัดแรงดันมีหลายประเภทให้เลือก ได้แก่ แบบกลไก (mechanical) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic) เกจวัดแรงดันแบบกลไกใช้กลไกสปริงโหลดเพื่อวัดแรงดัน เกจวัดแรงดันแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการวัดแรงดัน และมักจะให้การอ่านค่าที่แม่นยำและแม่นยำกว่ามาตรวัดแบบกลไกหรือแบบนิวเมติก สามารถแสดงค่าการวัดความดันเป็นตัวเลขดิจิตอล

เกจวัดแรงดันมักใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงน้ำมันและก๊าซ ยานยนต์ การบิน และการผลิต มักใช้วัดความดันของของเหลวและก๊าซในท่อ ถัง และภาชนะอื่นๆ และยังสามารถใช้ตรวจสอบความดันของก๊าซในระบบนิวเมติกส์ได้อีกด้วย

เกจวัดความดันมีให้เลือกหลายขนาดและหลายสไตล์ ทั้งแบบหน้าปัด แบบดิจิตอล และแบบอนาล็อก เกจวัดแรงดันแบบหน้าปัดใช้ตัวชี้และสเกลแบบดั้งเดิมเพื่อแสดงการอ่านค่าแรงดัน ในขณะที่เกจวัดแรงดันแบบดิจิตอลใช้หน้าจออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงการอ่านค่าแรงดัน

โดยสรุปแล้ว เกจวัดความดันเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้วัดความดันของก๊าซและของเหลวภายในระบบ ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีให้เลือกหลายขนาดและหลายสไตล์เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เมื่อใช้มาตรวัดความดัน วิศวกรและช่างเทคนิคสามารถตรวจสอบและควบคุมความดันของของไหลและก๊าซภายในระบบ ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ

Vibration sensor by murata