เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่นิยมใช้งาน

temperature sensor เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

การวัดอุณหภูมิเป็นกระบวนการกำหนดอุณหภูมิของวัตถุหรือสภาพแวดล้อม เป็นงานที่สำคัญในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิต การแปรรูปอาหาร และการดูแลสุขภาพ เนื่องจากอุณหภูมิอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ

ชนิดเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ

มีหลายวิธีในการวัดอุณหภูมิ รวมถึงเทอร์โมมิเตอร์ เทอร์โมคัปเปิล และตัวตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (RTD)

เทอร์โมมิเตอร์

เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิโดยใช้วัสดุที่ขยายหรือหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่พบมากที่สุดคือเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท ซึ่งใช้ปรอทเป็นวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทมีความแม่นยำและใช้งานง่าย แต่อาจเปราะบางและอาจเป็นอันตรายได้หากแตก เทอร์โมมิเตอร์ประเภทอื่นๆ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ซึ่งใช้แอลกอฮอล์เป็นวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิ และเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลซึ่งใช้เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ในการวัดอุณหภูมิ

เทอร์โมคัปเปิล

เทอร์โมคัปเปิลเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่วัดอุณหภูมิโดยการตรวจจับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะสองชนิด ซึ่งทำจากลวดสองเส้นของโลหะที่แตกต่างกันที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันที่ปลายด้านหนึ่ง และแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจะเป็นสัดส่วนกับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างปลายทั้งสอง เทอร์โมคัปเปิลเป็นที่รู้จักในด้านเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและมักใช้ในการใช้งานที่อุณหภูมิสูง นอกจากนี้ยังมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเซ็นเซอร์อุณหภูมิประเภทอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เซ็นเซอร์เหล่านี้มีความแม่นยำน้อยกว่าและมีความเสถียรน้อยกว่าเซ็นเซอร์ประเภทอื่นๆ และแรงดันไฟฟ้าที่สร้างขึ้นอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณไฟฟ้าอื่นๆ ในระบบ

RTD

ตัวตรวจจับอุณหภูมิความต้านทาน (RTD) เป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่วัดอุณหภูมิโดยการวัดความต้านทานของสายลวดตัวนำ ซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีความต้านทานสูง เช่น แพลทินัม และความต้านทานของลวดจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง RTD เป็นที่รู้จักในด้านความเที่ยงตรงและความเสถียรสูง และมักใช้ในการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำ อย่างไรก็ตาม อาจมีราคาแพงกว่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิประเภทอื่น และต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการอ่านค่าความต้านทาน

โดยสรุป การวัดอุณหภูมิเป็นงานที่สำคัญในหลายอุตสาหกรรม และมีหลายวิธีในการวัดอุณหภูมิที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ด้วยการเลือกวิธีการวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะ ช่างเทคนิคและวิศวกรสามารถรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการด้านอุณหภูมิของตนได้

Vibration sensor by murata