ทำความรู้จัก Temperature Transmitter คืออะไร

Temperature Transmitter คืออะไร

ทำความรู้จัก Temperature Transmitter คืออะไร

Temperature Transmitter ต่อสัญญาณการวัดอุณหภูมิไปยัง PLC

Temperature Transmitter หรือ ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ติดตั้งอยู่ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบเผาไหม้ความร้อน ระบบไอน้ำ ระบบหล่อเย็น และอื่นๆ อีกมากมาย โดยที่ Temperature Transmitter นั้นสามารถแปลงค่าการวัดได้จากตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิให้อยู่ในรูปแบบของสัญญาณมาตรฐาน อย่างเช่นสัญญาณ 4 – 20 mA , 1 – 5 Vdc , 3 – 15 psi เป็นต้น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมได้แก่ RTD , Thermocouple

Transmitter vs Transducer

Transducer and Transmitter

บทความนี้จะพาทุกคนมารู้จัก Temperature Transmitter แต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกับสองคำนี้กันก่อน Transmitter และ Transducer ซึ่งหลายคนมักเกิดความเข้าใจผิดว่าสองคำนี้มีความหมายหลายๆ กัน แต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

ทรานสดิวเซอร์ (Transducer)

Transducer คือ อุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานใดพลังงานหนึ่ง ให้อยู่ในรูปของพลังงานหนึ่ง หรือสัญญาณหนึ่งไปยังสัญญาณหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Thermocouple ที่แปลงค่าอุณหภูมิ ให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า จากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง หรือ RTD ที่แปลงค่าอุณหภูมิให้ค่าความต้านทาน ก่อนต่อให้กับตัว Transmitter ซึ่ง จะเห็นว่าเซ็นเซอร์บางตัวมีลักษณะที่เป็น Transducer ด้วย

ทรานสมิเตอร์ (Transmitter)

Transmitter คือ อุปกรณ์ Transducer อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่เป็นชนิด Transducer ให้เป็นค่าในการวัด และสามารถส่งสัญญาณการวัดเป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่นสัญญาณ 4 – 20 mA ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่นคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Recorder) เป็นต้น

ชนิดการติดตั้ง Temperature Transmitter

Temperature transmitter รูปแบบการติดตั้งแบบต่างๆ

Field Mounting Transmitters

Temperature Transmitter ชนิด Field Mounting Transmitters เป็นทรานสมิเตอร์วัดอุณหภูมิที่มีลักษณะเป็นตัวอุปกรณ์ดังเช่นทราสมิเตอร์ทั่วไปที่ติดตั้งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถตั้งค่า หรือปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ได้ที่ตัวอุปกรณ์ หรือนำตัว Portable HART มาเชื่อมต่อเพื่อทำการปรับตั้งค่าได้ มีความสะดวกและมีความคงทนถาวร ซึ่งจะละรุ่นจะมีความสามารถในการป้องกันอันตราย หรือความเสียหายจากสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

Head Mount Transmitters

Temperature Transmitter ชนิด Head Mount Transmitters เป็นทรานสมิเตอร์วัดอุณหภูมิขนาดเล็ก ติดตั้งอยู่ภายในหัวกะโหลกของตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเลย ซึ่งมีความสะดวกในเรื่องของพื้นที่การติดตั้ง ส่วนการตั้งค่าอาจจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เฉพาะเพื่อตั้งค่าหรือปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ

Rail Mount Transmitters

Temperature Transmitter ชนิด Rail Mount Transmitters
เป็นทรานสมิเตอร์วัดอุณหภูมิมีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับติดตั้งอยู่ในตู้ควบคุมย่อย โดยยึดติดอยู่กับรางปีกนก ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย

เซ็นเซอร์หรือทรานสดิวเซอร์ที่นำมาใช้วัดอุณหภูมิ

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ใช้กับ Temperature Transmitter

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่นิยมนำมาต่อใช้งานในอุตสาหกรรมเข้ากับตัวทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิได้แก่

RTD (Resistance Temperature Detector)

RTD ย่อมาจาก Resistance Temperature Detector คือเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ใช้หลักการของความต้านทานเปลี่ยนตามอุณหภูมิที่วัดได้ เมื่อนำเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด RTD ต่อเข้ากับตัว Temperature Transmitter (ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ) ก็จะทำการวัดค่าความต้านทานแปลงและคำนวณเป็นค่าอุณหภูมิ เพื่อแสดงผล หรือส่งเป็นสัญญาณมาตรฐานไปยังอุปกรณ์ต่อไป

Thermocouple

Thermocouple คือ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดหนึ่ง ที่แปลงค่าอุณหภูมิเป็นสัญญาณแรงเคลื่อนไฟฟ้า โดยใช้หลักการของการที่โลหะต่างชนิดกันเชื่อมติดกันที่ปลายข้างหนึ่ง เมื่อเกิดอุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นแต่ปลายโลหะแต่ละข้างนั้นเอง การต่อใช้งานกับตัว Temperature Transmitter (ทรานสมิตเตอร์วัดอุณหภูมิ) นั้นจะมีขั้วการต่อใช้งาน และทำการแปลงค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า เป็นอุณหภูมิเพื่อแสดงผล หรือส่งเป็นสัญญาณมาตรฐานไปยังอุปกรณ์ต่อไปเช่นเดียวกัน
สรุป ในการวัดอุณหภูมิในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำค่าที่ได้ไปแสดงผลหรือนำไปควบคุมกระบวนการ จำเป็นจะต้องมีตัวทราสมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เพื่อทำการแปลงค่าอุณหภูมิให้อยู่ในค่าของสัญญาณมาตรฐาน ที่ใช้ในการสื่อสารและควบคุมกระบวนการในระบบอัตโนมัตินั้นเอง

ตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน

ตัวอย่างการติดตั้ง Temperature Transmitter

สอนอ่านแบบ P&ID

แบบ P&ID (piping and instrumentation diagram) มีใช้แทบจะทุกโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบ่งบอกไลน์ท่อและอุปกรณ์ต่อพ่วงในกระบวนการผลิตต่างๆ 
คอร์สนี้จะช่วยให้เข้าใจ และทราบถึงวิธีการที่จะอ่านแบบ P&ID อธิบายอย่างง่าย แบ่งบทเรียนให้เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างแบบ P&ID ในการฝึกอ่าน

รายละเอียดคอร์ส
Vibration sensor by murata