ลิมิตสวิตช์ (limit switch) มีหลายประเภทใช้ในการตรวจจับตำแหน่ง

ชนิดของ limit switch

ลิมิตสวิตช์คือสวิตช์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุอยู่ และเพื่อเริ่มวงจรไฟฟ้าเมื่อตรวจพบวัตถุ ลิมิตสวิตช์มักใช้ในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมการผลิต และเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบอัตโนมัติหลายระบบ

มีลิมิตสวิตช์หลายประเภท แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะ ลิมิตสวิตช์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่:

  • ลิมิตสวิตช์แบบกลไก: สวิตช์เหล่านี้ใช้กลไกทางกายภาพเพื่อตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุ และเพื่อเริ่มวงจรไฟฟ้า ลิมิตสวิตช์อาจใช้คันโยก ลูกสูบ หรือตัวกระตุ้นชนิดอื่นเพื่อตรวจจับวัตถุ และอาจถูกกระตุ้นตรวจจับตำแหน่งโดยวัตถุที่สัมผัสกับตัวกระตุ้นหรือโดยตัวกระตุ้นที่เคลื่อนผ่านวัตถุ ลิมิตสวิตช์เชิงกลมักใช้ในแอปพลิเคชันที่วัตถุที่ตรวจพบกำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อสวิตช์จำเป็นต้องถูกกระตุ้นการตรวจจับตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูง
  • ออปติคัลลิมิตสวิตช์: สวิตช์เหล่านี้ใช้แหล่งกำเนิดแสงและเซ็นเซอร์โฟโตอิเล็กทริกเพื่อตรวจจับการมีหรือไม่มีวัตถุ และเพื่อเริ่มวงจรไฟฟ้า ออปติคัลลิมิตสวิตช์ทำงานโดยปล่อยลำแสงและตรวจจับเมื่อลำแสงถูกขัดจังหวะโดยวัตถุ ลิมิตสวิตช์แบบออปติคัลมักใช้ในแอปพลิเคชันที่วัตถุที่ตรวจพบกำลังเคลื่อนที่หรือเมื่อสวิตช์จำเป็นต้องทำงานด้วยความแม่นยำสูง
  • พรอกซิมิตีลิมิตสวิตช์: สวิตช์เหล่านี้ใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสนามคาปาซิทีฟเพื่อตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุ และเพื่อเริ่มวงจรไฟฟ้า พรอกซิมิตีลิมิตสวิตช์ไม่ต้องการการสัมผัสทางกายภาพกับวัตถุในการทำงาน และโดยทั่วไปจะใช้ในแอพพลิเคชั่นที่วัตถุที่ตรวจจับกำลังเคลื่อนที่หรือที่สวิตช์จำเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยความแม่นยำสูง

ลิมิตสวิตช์ถูกนำไปใช้งานหลากหลาย รวมถึงเครื่องมือเชิงกล อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ และระบบควบคุมกระบวนการ เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบอัตโนมัติหลายระบบ และมีบทบาทสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบเหล่านี้

โดยสรุปแล้ว ลิมิตสวิตช์คือสวิตช์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้ตรวจจับว่ามีหรือไม่มีวัตถุอยู่ และเพื่อเริ่มวงจรไฟฟ้าเมื่อตรวจพบวัตถุ มีลิมิตสวิตช์หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์หรือการใช้งานเฉพาะ การเลือกและบำรุงรักษาลิมิตสวิตช์อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่แม่นยำและเชื่อถือได้

Vibration sensor by murata