การทำความเข้าใจ Rupture Disks และหน้าที่การทำงาน

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Rupture Disks

Rupture Disk เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดแรงกดโดยการฉีกเมมเบรนทรงกลมบางๆ ที่ทำจากวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก หรือกราไฟต์ แผ่นดิสก์นี้ถูกยึดอย่างแน่นหนาในด้วยที่ยึดดิสก์ และจะระเบิดเมื่อความดันของกระบวนการเกินขีดจำกัด และปล่อยความดันในกระบวนการออกมา

ลักษณะ Rupture Disks

การใช้งาน Rupture Disks ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ

Rupture Disk สามารถติดตั้งได้โดยลำพังหรือติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม Rupture Disk จะไม่รีเซ็ตเมื่อระเบิดแล้ว ทำให้สามารถปลดปล่อยของไหลทั้งหมดของอุปกรณ์กระบวนการอัปสตรีมได้ มักใช้ร่วมกับวาล์วระบายเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสัมผัสกับส่วนประกอบโลหะของวาล์ว และเพื่อสร้างระบบปิด (reclosing system)

Rupture Disks

วัตถุประสงค์ของ Rupture Disks

อุปกรณ์ผ่อนแรงที่ได้รับการออกแบบให้แตกออกตามระดับความดันและอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งให้การปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์ Rupture discs จะใช้เมื่อจำเป็นต้องเปิดอุปกรณ์ระบายแรงดันอย่างเต็มรูปแบบโดยทันที ซึ่งจำเป็นต้องมีการรั่วไหลเป็นศูนย์ หรือใช้เป็นวาล์วเปิดอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชั่นการระบายเบื้องต้น Primary Relief Function

ในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ระบายแรงดันเพียงอย่างเดียวในการใช้งานระบายความดันเบื้องต้น Rupture discs มีข้อได้เปรียบในการป้องกันการรั่วซึม ทำงานได้รวดเร็ว ความดันตกครอมต่ำ ประหยัดค่าใช้จ่าย เชื่อถือได้สูง และการบำรุงรักษาต่ำ อย่างไรก็ตาม จะต้องเปลี่ยนหลังจากเหตุการณ์การแตกแต่ละครั้ง และปล่อยให้มีการระบายออกจนกว่าความดันของระบบจะเท่ากันกับความดันที่ปลายอีกด้านของ Rupture discs

ฟังก์ชั่นระบายทุติยภูมิ Secondary Relief Function

ฟังก์ชั่นระบายทุติยภูมิ Rupture discs ทำหน้าที่เป็นตัวระบายความดันสำรอง การป้องกันเพิ่มเติมสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกินความสามารถของอุปกรณ์ Primary Relief Function

ต่อร่วมพร้อมวาล์วระบายแรงดัน In Series with Relief Valves

เมื่อใช้ร่วมกับวาล์วระบายแรงดัน โดยปกติแล้ว Rupture Disk จะถูกติดตั้งไว้เหนือวาล์วเพื่อป้องกันวาล์วจากสื่อกระบวนการที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรืออุดตัน Rupture Disk ยังทำหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วไหลผ่านวาล์วเว้นแต่ดิสก์จะระเบิด ช่องว่างระหว่างจานแตกและวาล์วระบายแรงดันควรมีมาตรวัดแรงดันหรือตัวบ่งชี้อื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อกำจัดหรือตรวจจับการสะสมความดันย้อนกลับ

สรุป การทำความเข้าใจ Rupture Disks และหน้าที่การทำงาน

Rupture Disk เป็นอุปกรณ์ลดแรงกดที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องบุคลากรและอุปกรณ์ โดยการแตกออกที่ระดับความดันและอุณหภูมิที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชันอเนกประสงค์ ทำให้มีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากสามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น วาล์วระบาย Rupture Disks ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ระบายแรงดันแต่เพียงผู้เดียวโดยมีข้อดี เช่น การตอบสนองที่รวดเร็ว ความดันตกคร่อมต่ำ ความคุ้มค่า ความน่าเชื่อถือสูง และการบำรุงรักษาต่ำ และทำหน้าที่เป็นช่องระบายความดันสำรอง ซึ่งให้การป้องกันเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เมื่อใช้ร่วมกับรีลีฟวาล์ว Rupture Disksจะป้องกันวาล์วจากสื่อที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรืออุดตัน ทำหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วซึม

อ้างอิง

chemicalengineeringworld.com/rupture-disks-function/

Vibration sensor by murata