ทำความรู้จัก Vortex Flow Meter

vortex flow meter

Flow Transmitter ชนิด Vortex Flow Meter

Flow Transmitter ชนิด Vortex หรืออาจจะมีชื่อเรียกกันว่า Vortex Flow Meter เป็นเครื่องมือวัดการไหลที่นิยมใช้ในโรงงาน สามารถวัดประเภทของของไหลได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไอน้ำ , แก๊ส , น้ำ , น้ำมัน เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือวัดการไหลชนิดวอร์เทกซ์ นั้นสามารถวัดอัตราการไหลได้ทั้งแบบปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)และแบบมวล(กิโลกรัม/ชั่วโมง)

Vortex Flow Meter

โดยหลักการของตัว Vortex Flow Meter จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

  • Shedding Element เป็นแท่งโลหะที่มาขวางการไหลของของไหล เมื่อของไหลไหลผ่านทำให้ของไหลเกิดการไหลวน (Vortex) ทางด้านหลังของตัว Shedding Element ซึ่งการเกิดกระแสไหลวนของของไหลนั้นจะสร้างคลื่นความถี่ขึ้นมาด้วย
  • Sensor คือส่วนที่ใช้ในการตรวจจับคลื่นความถี่ที่เกิดขึ้น เนื่องจากคลื่นความถี่นี้จะมีความแปรผันตรงกับความเร็วของการไหล ซึ่งเซ็นเซอร์ที่นำมาใช้งานใน Vortex Flow Meter ตัวอย่างเช่น Thermister , Piezoelectric Crystal , Ultrasonic เป็นต้น เพื่อให้ทราบค่าความถี่ที่เกิดขึ้น ส่งค่าไปเพื่อแปลงเป็นค่าการไหล (Flow) ต่อไป

Vortex Flow Meter

Vibration sensor by murata