แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) คืออะไร? พร้อมหลักการทำงานและตัวอย่างการใช้งาน

แคลมป์มิเตอร์ clamp meter

การตรวจวัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในสายไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรม นั้นก็เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และเฝ้าระวังความผิดปกติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เกิดการหยุดระบบ ทำให้เสียโอกาสในกระบวนการผลิต เพราะเครื่องจักรต้นกำลังต่างๆ จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ทั้งระบบให้ทำความร้อน-ความเย็น หรือแม้แต่มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการใช้แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) ในการวัดกระแสนั้นมีข้อดี โดยที่เราไม่ต้องปลดวงจรทางไฟฟ้า เพียงทำการแคลมป์ตัวมิเตอร์ไปที่สายไฟฟ้าที่ต้องการ ก็สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที

>> ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าแคลมป์มิเตอร์

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) คืออะไร?

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) คือ เครื่องวัดประมาณทางไฟฟ้าอีกประเภทหนึ่งหรือที่เรียกว่า แคลมป์ออนมิเตอร์ (Clamp-on Meter) อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยที่ไม่ต้องมีการตัดต่อสายไฟฟ้าเพื่อทำการต่อแอมมิเตอร์อนุกรมกับโหลดเพื่อวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยแคลมป์มิเตอร์จะมีส่วนคล้ายกับกรรไกร หรือก้ามปูคล้องสายไฟฟ้า และสามารถอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานไฟฟ้า

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) มีหลักการอย่างไร

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น โดยที่ภายในขากรรไกรของตัว Clamp Meter จะมีแกนเหล็กวงกลมและขดลวดเพื่อรับสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสและส่งไปที่วงจรเพื่อประมวลผลและแสดงค่าที่หน้าจอต่อไป

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) รูปแบบการใช้งาน

แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) มีความสามารถวัดได้ทั้ง ไฟฟ้ากระแสตรง (DC)และกระแสสลับ(AC) โดยในบางครั้งสัญญาณที่วัดอาจมีความถี่ปะปนอยู่ ในการวัดกระแสสลับต้องมีการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรงโดยใช้ สมการ RMS (Root mean square) ซึ่งใน Clamp meter จะมีวงจรเรียงกระแสอยู่ซึ่งจะใช้ได้ 2 วิธี คือ True RMS Method และ Mean Method ซึ่ง Clamp Meter ที่เป็นลักษณะ TRUE RMS จะให้ค่าที่แม่นยำกว่า Mean Method เพราะ TRUE RMS สามารถอ่านค่าได้ทุกย่านแรงดัน แล้วนำค่าเข้าสมการRMS เพื่ออ่านค่าแตกต่างจาก Clamp Meter ที่เป็นประเภท Mean จะวัดได้เพียงแรงดันแบบ Pure Sine เท่านั้น

แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อค ANALOG CLAMP METER

แคลมป์มิเตอร์แบบอนาล็อค Analog Clamp Multineter หรือ แคลมป์มิเตอร์แบบเข็ม เป็นแคลมป์มิเตอร์แบบเข็ม วัดแรงดันไฟ DC ได้ วัดอุณหภูมิได้เมื่อใช้ร่วมกับสายวัดรุ่นพิเศษ ปากคีบรูปหยดน้ำ ง่ายต่อการใช้งาน เปลี่ยนเร้นจ์ได้ง่าย

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล DIGITAL CLAMP METER

แคลมป์มิเตอร์แบบดิจิตอล Digital Clamp Meter หรือ แคลมป์มิเตอร์แบบตัวเลข เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้า (Current Measurement) โดยที่เราไม่ต้องตัดต่อสายไฟเพื่อวัดค่ากระแสโดย Clamp Meter สามารถอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ายึดถูกปิดรอบสองตัวนำไฟฟ้าถือสายเคเบิลไปยังอุปกรณ์การไหลของกระแสเดียวกันลงหนึ่งตัวนำและอื่น ๆ ขึ้นกับปัจจุบันสุทธิของศูนย์ แคลมป์มิเตอร์มักจะขายพร้อมกับอุปกรณ์ที่เสียบในระหว่างปลั๊กไฟและอุปกรณ์ที่จะได้รับการทดสอบ อุปกรณ์เป็นหลักสายไฟต่อสั้น ๆ กับสองตัวนำแยกเพื่อให้ยึดสามารถวางอยู่รอบเพียงหนึ่งตัวนำ

สรุปแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)

  • แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) คือ เครื่องมือวัดปริมาณทางไฟฟ้า โดยที่ไม่ต้องมีการตัดต่อสายไฟฟ้า หรือปลดวงจร เพียงนำก้ามปูคล้องสายไฟฟ้าเท่านั้น ก็สามารถวัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ทันที
  • แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อมีกระแสไหลผ่านตัวนำไฟฟ้า จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น
  • แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) มีทั้งรุ่นสามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และ ไฟฟ้ากระแสสลับ เลือกใช้งานตามความเหมาะสม
  • แคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) มีรูปแบบการแสดงผลทั้งแบบเข็มชี้อนาล็อค หรือเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล

 

Vibration sensor by murata