ระบบปิดเครื่องฉุกเฉิน (ESD): ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญ (What is Emergency Shutdown System)

ระบบปิดเครื่องฉุกเฉิน (ESD): ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญ

(What is Emergency Shutdown System) เมื่อพูดถึงความปลอดภัยในการทำงานของอุปกรณ์หนัก และเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ, ระบบปิดเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Shutdown System – ESD) กลายเป็นองค์ประกอบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สิ่งที่มีความสำคัญในระบบนี้คือการต้องปิดเครื่องกังหันแก๊สและคอมเพรสเซอร์อย่างทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ มิฉะนั้นจะอาจนำไปสู่ความเสียหายทางกายภาพต่ออุปกรณ์ หรืออาจส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ได้

ความสำคัญของระบบปิดเครื่องฉุกเฉิน (ESD)

ระบบ ESD ออกแบบมาเพื่อต้านทานสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม, การรั่วของไฮโดรคาร์บอน, หรือการเกิดเพลิงไหม้ภายในพื้นที่ที่เก็บไฮโดรคาร์บอน การทำงานของระบบนี้ประกอบด้วยวาล์วปิดฉุกเฉิน และแอคชูเอเตอร์วาล์วที่ทำงานร่วมกัน เมื่อระบบควบคุมกระบวนการทำงานล้มเหลว, ระบบ ESD จะทำการปิดวาล์วเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

เรียนสดออนไลน์ หลักสูตร : ทักษะพื้นฐานงานวัดคุม
ค่าเรียนคนละ 2,990 บาท
รับจำนวนจำกัด 10 คน (Online Zoom) 
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 - 15:00 น.

รายละเอียด และ ลงทะเบียน

 

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ ESD

การทำงานของระบบปิดเครื่องฉุกเฉินมีหลักการที่มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย โดยระบบสามารถประมวลผลสัญญาณอินพุตและเปิดใช้งานเอาต์พุตตามแผนภูมิสาเหตุและผลกระทบที่กำหนดไว้ ตัวอย่างการดำเนินการของระบบประกอบด้วยการแยกสินค้าคงคลังไฮโดรคาร์บอน, ป้องกันการลุกลามของเหตุการณ์, หยุดการไหลของไฮโดรคาร์บอน, และการควบคุมการระบายอากาศฉุกเฉิน 

การประยุกต์ใช้ระบบ ESD ในระบบควบคุมกระบวนการ

เนื่องจากระบบ ESD สามารถรวมเข้ากับระบบควบคุมกระบวนการได้, ผู้ใช้จึงสามารถตั้งค่าและปรับปรุงการทำงานของระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ ESD ยังมีฟังก์ชันการป้องกันตัวเอง สามารถตรวจจับปัญหาและแจ้งเตือนได้ ซึ่งช่วยในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

โดยรวม, ระบบปิดเครื่องฉุกเฉินเป็นส่วนสำคัญของระบบควบคุมในอุตสาหกรรม เนื่องจากมันช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากสถานการณ์ฉุกเฉินและทำให้สภาพแวดล้อมทำงานเป็นที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น.

อ้างอิง

What is Emergency Shutdown System (ESD) ?

Vibration sensor by murata