วิศวกรเครื่องมือวัด (Instrument Engineer) คืออะไร มาทำความรู้จัก

วิศวกรเครื่องมือวัด instrument engineer

หากใครที่กำลังเข้าสู่การทำงานในตำแหน่งวิศวกรเครื่องมือวัด หรือ Instrument Engineer งานของคุณคือการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและควบคุมกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ระบบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการรับรองกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การผลิต การผลิตไฟฟ้า และกระบวนการทางเคมี

หนึ่งในความรับผิดชอบหลักของวิศวกรเครื่องมือวัดคือการออกแบบและระบุเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่จะใช้ในกระบวนการเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกเซ็นเซอร์และเครื่องส่งสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับการวัดตัวแปรกระบวนการต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล และระดับ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเลือกวาล์วควบคุม เรกูเลเตอร์ และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมที่จะใช้ในการควบคุมกระบวนการ

นอกจากงานออกแบบแล้ว วิศวกรเครื่องมือวัดยังรับผิดชอบในการติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องมือวัดอีกด้วย สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมแบบและเอกสารที่จำเป็น รวมถึงการประสานงานกับวิศวกรและช่างเทคนิคอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

เมื่อระบบเครื่องมือวัดพร้อมทำงานแล้ว เป็นหน้าที่ของวิศวกรเครื่องมือวัดที่จะต้องดูแลบำรุงรักษาและสอบเทียบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำงานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามปกติ เช่น การทำความสะอาดและการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบการสอบเทียบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมืออ่านค่าได้ถูกต้อง

โดยสรุป วิศวกรเครื่องมือวัดมีบทบาทสำคัญในการรับรองกระบวนการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและควบคุมกระบวนการเหล่านี้ และพวกเขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับวิศวกรและช่างเทคนิคคนอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเหล่านี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Vibration sensor by murata