ลิมิตสวิตช์ คืออะไร? พร้อมหลักการทำงานและตัวอย่างการใช้งาน

ลิมิตสวิตช์ limit switch คืออะไร ใช้งานอย่างไร

ลิมิตสวิตช์ คืออะไร

ลิมิตสวิตช์ (limit Switch) คือ เป็นเครื่องมือวัดระบุตำแหน่ง โดยใช้หลักการเชิงกลให้เครื่องจักรมาสัมผัสก้านโยกของตัวลิมิตสวิทช์ เพื่อให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าภายในเปลี่ยนตำแหน่ง นำไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้านั้นเอง ที่นิยมและพบเห็นทั่วไปในการใช้งานรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Limit Switch

ลิมิตสวิทช์มีกี่ชนิด

ชนิดของลิมิตสวิตช์ limit switch

ชนิดของลิมิตสวิตช์แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกัน คือ

  • Whisker
  • Roller
  • Lever
  • Plunger

บางครั้งมีการประยุกต์ใช้งานให้เหมาะกับกระบวนการนั้นๆ อาจจะมีการรวมข้อดีของแต่ละประเภทเข้าด้วยกัน เช่นชนิด Roller-Lever ที่มีตั้ง ก้านสามารถปรับระยะความยาวได้ และยังมีล้อหมุน Roller สำหรับเพิ่มความคล่องตัวของการสัมผัสตำแหน่ง

หน้าสัมผัสของลิมิตสวิตช์

โครงสร้างของตัวลิมิตสวิตช์ มีลักษณะคล้าย สวิทช์ปุ่มกดทั่วไป ที่สามารถตัดต่อวงจรทางไฟฟ้า หรือที่เรียกภาษาทางไฟฟ้าว่า เปิดวงจร และ ปิดวงจร 

โดยปุ่มสวิทช์กดนั้นสามารถเปิด/ปิด มีหลายรูปแบบการใช้งาน โดยจุดเชื่อมต่อที่มีหลักการทำงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ ปกติเปิด (NO) ไม่จ่ายกระแสไฟ และปกติปิด (NC) จ่ายกระแสไฟ โดยสามารถเลือกต่อวงจรให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานได้ตามต้องการ 

ตัวอย่างการนำลิมิตสวิตช์ไปใช้งาน

การติดตั้ง การใช้งาน ลิมิตสวิตช์ limit switch

ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรสามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง เซ็นเซอร์พื้นฐานที่มีการติดตั้งอยู่กับเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถที่จะกำหนดพื้นที่การเคลื่อนที่ได้นั้นคือ ลิมิตสวิทซ์ เพราะเป็นอุปกรณ์ระบุตำแหน่งที่มีหลักการทำงานไม่ซับซ้อน ตรวจจับเชิงกด โดยใช้การสัมผัส มากดก้านโยกของตัวลิมิตสวิทช์ ก็สามารถทราบตำแหน่งการสิ้นสุดการเคลื่อนที่ได้นั้นเอง สามารถนำสัญญาณไปต่อเพื่อควบคุมการทำงานเครื่องจักรได้ ไม่ว่าจะเป็นวงจรควบคุมการทำงานโดยใช้รีเลย์ หรือแม้แต่การนำสัญญาณไปต่อเข้ากับระบบควบคุมอย่าง PLC หรือ DCS ได้เช่นเดียวกัน

limit switch symbol

ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch) เป็นอุปกรณ์เปิด/ปิดวงจรไฟฟ้าที่ใช้สำหรับจำกัดระยะทางและตัด/ต่อวงจรการทำงานของระบบอัตโนมัติต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปโครงสร้างของลิมิตสวิตช์จะมีลักษณะเป็นกล่องสวิตช์สี่เหลี่ยมขนาดกะทัดรัด ซึ่งประกอบด้วยปุ่มสวิตช์เปิด/ปิดหลากหลายรูปทรงให้เลือกใช้งาน และภายในจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่มีหลักการทำงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ ปกติเปิด (NO) ไม่จ่ายกระแสไฟ และปกติปิด (NC) จ่ายกระแสไฟ โดยสามารถเลือกต่อวงจรให้เหมาะสมกับรูปแบบการทำงานได้ตามต้องการ ดังนั้นลิมิตสวิตช์จึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้ทั้งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม สายพานลำเลียง รอกโซ่ไฟฟ้า กระบอกสูบ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ลิมิตสวิตช์เทียบกับพร็อกซิมิตีเซนเซอร์

limit switch vs proximity sensor

เซ็นเซอร์หรือเครื่องมือตรวจจับตำแหน่งที่ถูกนำมาใช้งาน จนได้รับความนิยมอีกชนิดถึงคือ Proximity Sensor พร็อกซิมิตีเซนเซอร์ เนื่องจากการทำงานของตัวลิมิตสวิทช์นั้นต้องมีการสัมผัส แต่ตัว Proximity Sensor นั้นไม่มีการสัมผัส ไม่มีชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว คอนเทคภายในทำงานด้วยวงจรอิเล็คทรอนิกส์ แต่ถึงอย่างไร บางสภาพแวดล้อมของกระบวนการในโรงงาน ก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้ตัวลิมิตสวิตช์อยู่เพื่อสามารถทนต่อสภาพแวดล้อม ได้มากกว่า

สรุป ลิมิตสวิตช์ (Limit Switch)

  • ลิมิตสวิตช์ทั่วไปมี 4 ชนิด ได้แก่แบบ Whisker, Roller, Lever ,Plunger
  • ลิมิตสวิตช์เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ทำงานโดยแรงทางกายภาพที่กระทำโดยวัตถุ
  • ลิมิตสวิตช์เป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าที่ประกอบด้วยก้านลิมิตสวิตช์ที่เชื่อมโยงทางกลไกกับสวิตช์ไฟฟ้า
  • ลิมิตสวิตช์มีอยู่ในการกำหนดค่าสวิตช์หลายแบบ: ปกติเปิด (NO) ปกติปิด (NC) หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
  • ลิมิตสวิตช์ถูกแทนที่ด้วยพร็อกซิมิตีเซนเซอร์ในการใช้งานจำนวนมาก
Vibration sensor by murata