สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swtich) คืออะไร? พร้อมหลักการทำงานและตัวอย่างการใช้งาน

termperature switch

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swtich) คืออะไร?

temperature mechanical switch

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swtich) คือ อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิ โดยวัดอุณหภูมิและสามารถเปิดหรือปิดหน้าสัมผัสสวิตช์ทางไฟฟ้าได้ บางครั้งอาจเรียกว่า เทอร์โมสตัส (Thermostat) โดยสถานะการสลับของสวิตช์ทางไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่วัดได้ เพื่อใช้ในการควบคุมหรือเพื่อนในการป้องกันอุณหภูมิเช่น ความร้อนสูงเกินไป หรืออุณหภูมิเย็นจนเกินไป โดยพื้นฐานแล้วมักพบติดตั้งอยู่ภายในเครื่องจักร อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานทั่วไปได้ มีหน้าที่ตรวจสอบอุณหภูมิ และใช้สำหรับควบคุมจำกัดอุณหภูมิให้อยู่ในค่าที่ต้องการ 

 

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swtich) มีกี่ชนิด

temperature electronic switch

ทั่วไปแล้ว สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ หรือ Temperature Switch ที่มีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานควบคุมทั่วไป นั้นมี 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ 

  • สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิเชิงกล (Mechanical Switches)
  • สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic switches)

โดยความแตกต่างระหว่างสวิตช์เชิงกลและสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ สวิตช์อุณหภูมิเชิงกลจะแตกต่างกันไปในสวิตช์รุ่นต่างๆ เช่น สวิตช์อุณหภูมิแบบไบเมทัล (bimetal temperature switches) และสวิตช์อุณหภูมิที่สั่งงานด้วยแก๊ส (gas-actuated temperature switches) แต่หากต้องการความแม่นยำสูง ควรใช้สวิตช์อุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าขีดจำกัดได้เองและตั้งค่าสวิตช์การทำงานได้หลายจุด ในทางกลับกัน สวิตช์อุณหภูมิแบบ Bimetal ทำงานด้วยความแม่นยำต่ำ แต่มีขนาดกะทัดรัดและราคาไม่แพง สวิตช์อีกรุ่นหนึ่งคือสวิตช์อุณหภูมิที่ทำงานด้วยแก๊ส ซึ่งใช้โดยเฉพาะในงานด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เท่านั้น

 

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอุณหภูมิต่างกันอย่างไร? (Temperature Switch VS Temperature Controller)

temperature switch vs controller

ตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) สามารถใช้โพรบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพื่อกำหนดอุณหภูมิจริงแล้วเปรียบเทียบกับจุดที่ตั้งไว้ โดยสามารถกำหนดค่าที่ต้องการผ่านปุ่มควบคุมการตั้งค่าของตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller) ทำให้สามารถแสดงค่าผลการควบคุม และตรวจสอบอุณหภูมิ ได้พร้อมกัน ในทางกลับกัน สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Switch) จะมีการทำงานของสวิตช์โดยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง ตามค่าที่ตั้งเอาไว้ และเพื่อนเปิดและปิดวงจรสวิตช์ทางไฟฟ้าภายในอุปกรณ์

 

ตัวอย่างการติดตั้งใช้งานของสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich)

termperature switch in oven

ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่งานอาคารทั่วไป ที่มีเครื่องจักรที่ต้องการทราบค่าอุณหภูมิ และต้องการควบคุมอุณหภูมิด้วย มักมีการติดตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich) อยู่ในจุดที่ต้องการ เพราะสามารถติดตั้งง่าย หลักการทำงานไม่ซับซ้อน ควบคุมอุณหภูมิได้โดยทำการต่อวงจรทางไฟฟ้าผ่านสวิตช์ที่อยู่ภายในของสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich) เพื่อไปสั่งงาน หรือแสดงค่าควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในค่าที่ต้องการ ตัวอย่างกระบวนการที่นำเกจวัดอุณหภูมิไปติดตั้ง เช่น

  • ระบบควบคุมความร้อน เช่น เตาอบ เตาเผา
  • ระบบควบคุมวัดอุณหภูมิในน้ำ เช่น น้ำร้อน หรือ น้ำเย็น
  • ระบบแจ้งเตือนน้ำมันไฮดรอลิกส์ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ อาจจะให้แจ้งเตือน หรือ นำสัญญาณไปควบคุมพัดลมระบายอากาศ เพื่อลดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิกส์ได้

 

สรุปอุปกรณ์สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich)

  • สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich) คือเครื่องมือวัดที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิโดยมีสวิตช์ทางไฟฟ้าอยู่ภายใน เพื่อการการเปิดและปิดวงจร
  • สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich) มี 2 ชนิด สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิเชิงกล (Mechanical Switches) และ สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic switches)
  • สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Swich) สามารถใช้งานเพื่อควบคุมอุณหภูมิได้แทบทุกอุตสาหกรรม และงานอาคารทั่วไป

Open this in UX Builder to add and edit content

Vibration sensor by murata