วิธีการ EMPATHIZE เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า

design thinking วิธีการ Empathize

วิธีการ EMPATHIZE

หนึ่งในหัวข้อวิชา design thinking นะครับคือการเอาใจใส่หรือการให้ความสนใจกับกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่ตรงกลุ่มตรงจุดใดมากที่สุด บางครั้งลูกค้าเองยังไม่รู้ความต้องการตัวเอง จะแตกต่างกับ การวิเคราะห์ทางการตลาด

เพราะว่าเราต้องการข้อมูลในเชิงลึกมากกว่าแค่ลูกค้ามาบอกด้วยซ้ำว่าลูกค้าต้องการอะไร

อย่างแรกเลยนั่นคือเราต้องรับฟังลูกค้าของเราให้มากๆรับฟังโดยการไม่ตั้งธงคำตอบไว้ในใจเพราะหลายครั้งเรามักจะมีคำตอบไว้ในใจแล้วหลอกให้ลูกค้าพูดคำตอบที่เราตั้งเอาไว้นั่นหมายถึงเราไม่เกิดไอเดียใหม่ใหม่

หรืออย่างที่สองเราเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมกับลูกค้าเลยเพื่อทราบถึงปัญหาที่ลูกค้าเองก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าปัญหานั้นคืออะไรเมื่อเราไปสัมผัสเราจะได้รู้ว่าปัญหาที่ลูกค้าต้องการหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆแล้วคืออะไรแล้วนำความต้องการนั้นนำมาออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองให้กับลูกค้านั่นเอง

ป้ายหาเสียงท่านชัชชาติยกตัวอย่างในรูปภาพนะครับที่ท่านชัชชาติของเราได้ออกแบบป้ายหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากปัญหาที่ใครใครก็บอกว่าป้ายหาเสียงเกะกะทางเท้าบ้างล่ะ บังการจราจรบ้างล่ะ ท่านชัชชาติได้ออกแบบตัวป้ายหาเสียงใหม่ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่าเสาไฟฟ้าสักเท่าไหร่ก็คือเกิดจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยแม้แต่ตัวลูกค้าเองหรือประชาชนของเรานี่แหละคือลูกค้าเนาะเรียกร้องเท่าไหร่ผ่านมาหลาย 10 ปีก็ยังไม่มีพรรคไหนได้ทำ

Vibration sensor by murata