สิ่งที่เกิดขึ้นหากเครื่องมือวัดไม่ได้รับการสอบเทียบ

if-measuring-instruments-are-not-calibrated

Contents

เครื่องมือวัดเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในด้านต่างๆ รวมถึงวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม การแพทย์และกระบวนการผลิต ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบกระบวนการ และรับประกันการควบคุมคุณภาพ อย่างไรก็ตาม หากเครื่องมือวัดเหล่านี้ไม่ได้รับการปรับเทียบมาตรฐาน อาจนำไปสู่การวัดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าเชื่อถือ ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงได้ เรามาทำความเข้าใจและความสำคัญของการสอบเทียบ ผลของการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบ และประโยชน์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด

calibration multimeter

การสอบเทียบคืออะไร?

การสอบเทียบคือกระบวนการเปรียบเทียบค่าที่อ่านได้ของเครื่องมือวัดกับค่าอ้างอิงมาตรฐานและปรับตั้งเครื่องมือ(หากจำเป็น) ค่าอ้างอิงมักจะเป็นมาตรฐานการวัดที่สามารถสอบกลับได้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ กระบวนการเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือในการวัดปริมาณที่ทราบหรือวัสดุอ้างอิง แล้วเปรียบเทียบการวัดกับค่าอ้างอิง หากมีความแตกต่างระหว่างค่าที่อ่านได้ทั้งสองค่า เครื่องมือจะถูกปรับเพื่อให้สอดคล้องกับค่าอ้างอิง เป้าหมายของการสอบเทียบคือเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดค่าได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้

เหตุใดการสอบเทียบจึงมีความสำคัญ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความแม่นยำและเชื่อถือได้

การสอบเทียบมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ การวัดที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งในหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการดูแลสุขภาพทางการแพทย์ การวัดที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง การตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือการทดลองที่ล้มเหลว ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์อาจใช้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์เพื่อวัดความเข้มข้นของสารเคมีในสารละลาย หากไม่ได้ปรับเทียบสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ การอ่านค่าอาจไม่ถูกต้อง และนักวิทยาศาสตร์อาจให้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารประกอบ

การสอบเทียบทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ประการที่สอง การสอบเทียบทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หลายอุตสาหกรรมมีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ต้องการเครื่องมือที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำและความแม่นยำเฉพาะ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์กำหนดให้ประแจวัดแรงบิดที่ใช้ในการขันสลักเกลียวต้องได้รับการสอบเทียบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดแรงบิดที่กำหนด การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้อาจนำไปสู่การผลิตสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ อาจเกิดการเรียกคืน และปัญหาความรับผิดตามมาหลังจากส่งมอบสินค้า

การสอบเทียบช่วยในการระบุปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ

ประการที่สาม การสอบเทียบช่วยในการระบุปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ ระหว่างการสอบเทียบ ช่างเทคนิคอาจตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ เช่น ส่วนประกอบชำรุด เซ็นเซอร์เสียหาย หรือไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ในระหว่างการสอบเทียบเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือยังคงให้การตรวจวัดที่แม่นยำต่อไป

calibration process instrument

ผลของการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบ

การใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบสามารถนำไปสู่ปัญหาต่างๆ รวมถึงการตรวจวัดที่ไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ปัญหาที่ไม่ถูกต้อง และปัญหาความรับผิดชอบตามมา ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ได้แก่

การวัดที่ไม่ถูกต้อง

การใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบอาจทำให้การวัดไม่แม่นยำ ความแม่นยำของเครื่องมือขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การสึกหรอ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อเวลาผ่านไป เครื่องมืออาจเบี่ยงเบนไปจากค่าอ้างอิง ส่งผลให้การวัดไม่ถูกต้อง การวัดที่ไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง การวิเคราะห์ผิดพลาด และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การอ่านค่าที่ไม่ถูกต้องจากเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตหรือเครื่องวัดระดับน้ำตาล อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพของผู้ป่วย

การทดลองล้มเหลว

การใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ปรับเทียบอาจนำไปสู่การทดลองที่ล้มเหลวได้เช่นกัน ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การทดลองถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบสมมติฐาน และการวัดที่แม่นยำเป็นสิ่งสำคัญในการสรุปผลที่ถูกต้อง หากเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองไม่ได้รับการปรับเทียบ การวัดอาจไม่ถูกต้อง และการทดลองอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเสียทรัพยากร เวลา และความพยายาม ในบางกรณี อาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงได้

เกิดปัญหาความรับผิดชอบ

การใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบอาจนำไปสู่ปัญหาความรับผิดได้เช่นกัน หลายอุตสาหกรรมมีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ต้องการเครื่องมือที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำและความแม่นยำเฉพาะ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้อาจนำไปสู่ปัญหาด้านความรับผิดได้ ตัวอย่างเช่น หากผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบและไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ปลายทางได้ ในกรณีดังกล่าว ผู้ผลิตอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในทำนองเดียวกัน หากผู้ให้บริการด้านการแพทย์ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบเพื่อวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วย อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และผู้ให้บริการอาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

calibration pressure transmitter

ประโยชน์ของการสอบเทียบเครื่องมือวัด

การสอบเทียบเครื่องมือวัดเป็นประจำมีประโยชน์หลายประการ รวมถึงความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบที่ลดลง มาดูประโยชน์เหล่านี้กัน

ปรับปรุงความแม่นยำ

การสอบเทียบเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดจะให้การวัดที่แม่นยำ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือเทียบกับค่าอ้างอิง และทำการปรับเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือนั้นสอดคล้องกับค่าอ้างอิง การสอบเทียบเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือจะคงความเที่ยงตรงตลอดเวลา แม้จะมีการสึกหรอ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อการอ่านค่า

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

การสอบเทียบเป็นประจำยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดอีกด้วย ความน่าเชื่อถือหมายถึงความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำของการวัด เครื่องมือที่เชื่อถือได้ให้ค่าที่อ่านได้สม่ำเสมอตลอดเวลา แม้กับผู้ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่แตกต่างกัน การสอบเทียบเป็นประจำช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือและให้ค่าที่อ่านได้สม่ำเสมอ ซึ่งสามารถเพิ่มความมั่นใจในข้อมูลที่รวบรวมได้

การปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล

หลายอุตสาหกรรมมีมาตรฐานการกำกับดูแลที่ต้องการเครื่องมือที่ตรงตามข้อกำหนดด้านความแม่นยำและความแม่นยำเฉพาะ การสอบเทียบเป็นประจำช่วยให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้และเป็นไปตามมาตรฐาน การปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความรับผิดและเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด

ความเสี่ยงด้านความรับผิดลดลง

การสอบเทียบเป็นประจำยังช่วยลดความเสี่ยงในการรับผิด ความเสี่ยงด้านความรับผิดเกิดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ปลายทาง การสอบเทียบเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดให้ค่าการวัดที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการไม่ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และปัญหาความรับผิด สิ่งนี้สามารถช่วยองค์กรจากความเสียหายทางกฎหมายและทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น

บทสรุป หากเครื่องมือวัดไม่ได้รับการสอบเทียบ

โดยสรุปแล้ว การสอบเทียบมีความสำคัญต่อการทำให้แน่ใจว่าเครื่องมือวัดให้การตรวจวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ การใช้เครื่องมือที่ไม่ได้สอบเทียบอาจนำไปสู่การวัดที่ไม่ถูกต้อง การทดลองที่ล้มเหลว และปัญหาเกี่ยวกับความรับผิด การสอบเทียบเป็นประจำให้ประโยชน์หลายประการ รวมถึงความแม่นยำที่เพิ่มขึ้น ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ และความเสี่ยงด้านความรับผิดชอบที่ลดลง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแน่ใจว่าเครื่องมือวัดได้รับการสอบเทียบเป็นประจำเพื่อรักษาความถูกต้องแม่นยำและความน่าเชื่อถือ และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด

 

Vibration sensor by murata