คอร์ส เริ่มต้นการอ่านแบบ P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) แบบไลน์ท่อในโรงงาน สอนโดยทีมงาน “เด็กช่างวัด”

Vibration sensor by murata