คอร์ส AutoCAD Plant 3D Piping Basic

คอร์ส AutoCAD Plant 3D Piping Basic

รายละเอียดคอร์ส AutoCAD Plant 3D Piping Basic

สวัสดีครับ 3D Piping ถือเป็นส่วนที่สำคัญของงานในโครงการ เพราะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับ Equipment ในโครงการ โดยอ้างอิงข้อมูลการทำงานจาก P&ID รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ตามรายการ Piping spec ที่กำหนดไว้และแสดงข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของ 3D ซึ่งทำให้งานก่อนหน้านี้ที่มีความซับซ้อนในกระบวนการออกแบบ สามารถทำออกมาได้ง่าย รวดเร็ว และชัดเจนขึ้น และในตัวโปรแกรมเอง ยังสามารถทำแบบ Isogen หลังจากทำ Piping 3D ได้ทันที รวมถึงการทำภาพฉายจาก Orthographic

ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ จะช่วยลดกระบวนการทำซ้ำในงานแบบได้มากกว่า 50% ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ความถูกต้อง และความสวยงานจากแบบในโครงการและโปรแกรมยังมี Report Creator ซึ่งจะช่วยผู้ที่ทำงาน สามารถสรุปข้อมูลรายการ Bill Of Material ประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้สามารถทราบจำนวนเงินที่ต้องลงทุนในโครงการได้อย่างแม่นยำ

ภายในมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนด้วยนะครับ จะได้ลองฝึกทำกันเลย

ข้อมูลผู้สอน AutoCAD Plant 3D Piping Basic

คุณสุรเชษฐ์ มังษะชาติ

  • เจ้าของ plant3dadvisor.blogspot.com และ plant3dtutor.com แหล่งความรู้งานเขียนแบบไฟฟ้า และ Piping 3D ด้วย CAD ของไทย
  • ผู้มีความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ CAD 2D, P&ID, Piping 3D, และ Electrical 2D&3D
  • เจ้าของเฟสบุ๊คเพจ Plant 3D Tutor แนะนำการใช้โปรแกรม AutoCAD
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ Autocad Plant 3D บริษัท แคดเกตเวย์จำกัด
  • วิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Autocad Plant 3D ให้กับบริษัทต่างๆ
  • ที่ปรึกษาวิธีการจัดการเรื่องงานเขียนแบบในระดับโครงการ เพื่อให้งานในโครงการนั้นๆใช้เวลาในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
คลิก ดูรายละเอียดและราคา
Vibration sensor by murata