ชนิดของ Actuator ที่ใช้กับ Control Valve มีอะไรกันบ้าง

Control valve actuator

Control Valve หรือคอนโทรลวาล์ว เป็นอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายที่อยู่ใน Loop Control ของกระบวนการผลิต ซึ่งจะมีความแตกต่างในหลายๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือหัวขับ หรือ Actuator นั้นเอง

 

Vibration sensor by murata