ระบบ BAS/BMS คืออะไร?

ระบบ bas bms

ระบบ BAS/BMS คืออะไร?

ระบบอาคารอัตโนมัติ หรือ building automation system (BAS) หรือที่เรียกว่าระบบการจัดการอาคาร building management system (BMS) เป็นระบบควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งติดตั้งในอาคารที่ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าของอาคาร เช่น เครื่องทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC ) ระบบแสงสว่าง และระบบรักษาความปลอดภัย BAS ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของอาคาร ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้วย

ส่วนประกอบของระบบ BAS/BMS

โดยทั่วไป BAS จะประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนกลางหรือตัวควบคุมที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ (Actuator) ต่างๆ เช่น control valve , Solenoid valve , พัดลม , damper เป็นต้น ที่อยู่ทั่วอาคาร เซ็นเซอร์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และระดับการอยู่อาศัย และแอคทูเอเตอร์จะควบคุมอุปกรณ์ทางกลและไฟฟ้าเพื่อตอบสนองต่อข้อมูลนี้ ผู้ควบคุมใช้ข้อมูลนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์และรักษาสภาพอากาศที่ต้องการภายในอาคาร

ลดต้นทุนด้วยระบบ BAS/BMS

ประโยชน์หลักประการหนึ่งของ BAS คือความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการควบคุมการทำงานของระบบเครื่องกลและไฟฟ้าของอาคาร ตัวอย่างเช่น BAS สามารถปิดระบบ HVAC เมื่ออาคารไม่มีคนอยู่ หรือปรับอุณหภูมิและการระบายอากาศตามจำนวนคนในอาคาร ซึ่งส่งผลให้ประหยัดพลังงานและลดต้นทุนได้อย่างมาก

ปรับสภาพแวดล้อมให้ความรู้สึกสบาย

นอกจากนี้ BAS ยังสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้ความรู้สึกสบายแก่ผู้ใช้งานของอาคารโดยรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ รวมทั้งจัดให้มีการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอ สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของเชื้อราและปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารอื่นๆ

ระบบความปลอดภัย

นอกจากประสิทธิภาพด้านพลังงานและความสะดวกสบายแล้ว BAS ยังสามารถปรับปรุงความปลอดภัยของอาคารได้ด้วยการตรวจสอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟไหม้หรือการรั่วไหลของคาร์บอนมอนอกไซด์ จากนั้น BAS จะเริ่มการตอบสนองฉุกเฉิน เช่น ปิดแก๊สหรือเปิดใช้งานระบบดับเพลิง

ประเภทของตัวควบคุมในระบบ BAS/BMS

มี BAS หลายประเภทให้เลือก ตั้งแต่ระบบธรรมดาที่ควบคุมฟังก์ชันเดียว เช่น แสงสว่าง ไปจนถึงระบบที่ซับซ้อนซึ่งควบคุมฟังก์ชันหลายอย่างทั่วทั้งอาคารหลายหลัง ประเภทของ BAS ที่พบมากที่สุดคือระบบควบคุมแบบดิจิตอลโดยตรง direct digital control (DDC) ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อควบคุมระบบและอุปกรณ์ของอาคาร

การบำรุงรักษา BAS/BMS

การบำรุงรักษา BAS อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบและสอบเทียบเซ็นเซอร์อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการทำให้ซอฟต์แวร์ระบบและเฟิร์มแวร์ทันสมัยอยู่เสมอ หากไม่มีการบำรุงรักษา BAS อย่างเหมาะสมอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ต้นทุนด้านพลังงานสูงขึ้น และอายุการใช้งานสั้นลง

สรุป ระบบ BAS/BMS

โดยสรุป ระบบอาคารอัตโนมัติ (BAS) คือระบบควบคุมที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องกลและไฟฟ้าในอาคาร BAS ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของอาคาร ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้วย มี BAS หลายประเภทให้เลือกใช้งาน และการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เรียนรู้เพิ่มเติมด้าน BAS/BMS

Vibration sensor by murata