ความแตกต่างระหว่างระดับของระบบแยก (Isolated System)

ความแตกต่างระหว่างระดับของระบบแยก (Isolated System)

การแยกระบบ (Isolation) เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อหยุดการไหลของของเหลวหรือแก๊สในท่อหรือระบบเพื่อการซ่อมบำรุงหรือป้องกันความปลอดภัย การแยกระบบมีหลายวิธีและระดับ ซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความปลอดภัยที่แตกต่างกัน ในบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการแยกระบบที่ประกอบไปด้วย 4 ระดับ โดยใช้วาล์วและอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้:

1. Block Valve (With or without lock)

Block Valve คือวาล์วที่ใช้ในการหยุดการไหลของของเหลวหรือแก๊สในท่อ วาล์วชนิดนี้สามารถมีหรือไม่มีล็อกก็ได้ การใช้ล็อกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการแยกระบบเพื่อป้องกันการเปิด-ปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต

 • การใช้งาน: ใช้เพื่อหยุดการไหลในระบบที่ไม่ต้องการการปิดกั้นที่สมบูรณ์หรือการตรวจสอบเพิ่มเติม
 • ข้อดี: ง่ายต่อการใช้งานและติดตั้ง
 • ข้อเสีย: ความปลอดภัยน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการแยกระบบแบบอื่นๆ โดยเฉพาะหากไม่มีล็อก

2. Block Valve (With Lock) and Blind

Block Valve with Lock คือวาล์วที่มีการติดตั้งล็อกเพื่อป้องกันการเปิด-ปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต และ Blind คือแผ่นปิดที่ใช้ในการปิดท่อโดยสมบูรณ์เพื่อป้องกันการรั่วไหล

 • การใช้งาน: ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการปิดกั้นการไหลที่แน่นหนาและต้องการความปลอดภัยเพิ่มเติม
 • ข้อดี: เพิ่มความปลอดภัยโดยการล็อกวาล์วและการใช้แผ่นปิด (Blind) เพื่อป้องกันการรั่วไหล
 • ข้อเสีย: กระบวนการติดตั้งและถอดถอนแผ่นปิดอาจใช้เวลานานและต้องการการทำงานที่ละเอียด

3. Double Block Valve (With Lock) and Bleed

Double Block Valve คือการใช้วาล์วสองตัวในการหยุดการไหล และ Bleed Valve คือวาล์วที่ใช้เพื่อระบายของเหลวหรือแก๊สที่ค้างอยู่ระหว่างวาล์วทั้งสอง การใช้ล็อกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปิดกั้นการไหล

 • การใช้งาน: ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการปิดกั้นการไหลอย่างแน่นหนาและต้องการระบายของเหลวหรือแก๊สที่ค้างอยู่ในระบบ
 • ข้อดี: เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการแยกระบบ ลดความเสี่ยงของการรั่วไหล
 • ข้อเสีย: การติดตั้งระบบนี้มีความซับซ้อนและอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

4. Block Valve (With Lock) and Blind and Removable Spool

Block Valve with Lock คือวาล์วที่มีการติดตั้งล็อกเพื่อป้องกันการเปิด-ปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต Blind คือแผ่นปิดที่ใช้ในการปิดท่อโดยสมบูรณ์ และ Removable Spool คือส่วนของท่อที่สามารถถอดออกได้เพื่อการปิดกั้นการไหลอย่างแน่นหนา

 • การใช้งาน: ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการแยกระบบที่สมบูรณ์และปลอดภัยที่สุด โดยเฉพาะในงานที่มีความเสี่ยงสูง
 • ข้อดี: การใช้วาล์วล็อก แผ่นปิด และท่อที่ถอดออกได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นคงในการแยกระบบ ลดความเสี่ยงของการรั่วไหลอย่างมาก
 • ข้อเสีย: กระบวนการติดตั้งและการถอดถอนมีความซับซ้อนและต้องการความเชี่ยวชาญ การบำรุงรักษาอาจมีค่าใช้จ่ายสูง

สรุป

การเลือกวิธีการแยกระบบขึ้นอยู่กับระดับความปลอดภัยที่ต้องการและลักษณะของงาน การใช้ Block Valve (With or without lock) เป็นวิธีที่ง่ายและเหมาะสมสำหรับงานที่ไม่ต้องการความปลอดภัยสูง ส่วน Block Valve (With Lock) and Blind เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการปิดกั้นการไหลอย่างแน่นหนา Double Block Valve (With Lock) and Bleed เพิ่มความปลอดภัยด้วยการใช้วาล์วสองตัวและการระบายของเหลวหรือแก๊ส และ Block Valve (With Lock) and Blind and Removable Spool เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดและเหมาะสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน

Vibration sensor by murata