แบบ P&ID และ PFD แตกต่างกันอย่างไร

p&id vs pfd ความแตกต่าง

P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) และ PFD (Process Flow Diagram) ทั้ง 2 เอกสารเป็นไดอะแกรมทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปในการออกแบบและการทำงานของกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม แม้ว่าอาจดูคล้ายกันเมื่อมองแวบแรก แต่มีความแตกต่างที่สำคัญหลายประการระหว่าง P&ID และ PFD

ความแตกต่าง P&ID และ PFD

รายละเอียดในเอกสาร

ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่าง P&ID และ PFD คือระดับของรายละเอียดที่มีอยู่ P&ID คือไดอะแกรมที่มีรายละเอียดสูงซึ่งแสดงส่วนประกอบและเครื่องมือวัดเฉพาะที่ใช้ในกระบวนการ ตลอดจนท่อ วาล์ว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อส่วนประกอบเหล่านี้ ในทางกลับกัน PFD เป็นไดอะแกรมทั่วไปที่แสดงขั้นตอนโดยรวมของกระบวนการ แต่ไม่รวมรายละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบและเครื่องมือวัดเฉพาะที่ใช้มากนัก

ข้อมูลที่นำเสนอ

ความแตกต่างที่สำคัญอีกประการระหว่าง P&ID และ PFD คือประเภทของข้อมูลที่นำเสนอ โดยหลักแล้ว P&ID จะใช้เพื่อแสดงการเชื่อมต่อระหว่างส่วนประกอบและเครื่องมือวัดของกระบวนการต่างๆ ตลอดจนการไหลของวัสดุผ่านกระบวนการ ในทางกลับกัน PFD ใช้เพื่อแสดงโฟลว์โดยรวมของกระบวนการ รวมถึงขั้นตอนหรือระยะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และวัสดุนำเข้าและส่งออกสำหรับแต่ละขั้นตอน

เข้าใจกระบวนการได้ง่าย

ความแตกต่างประการที่สามระหว่าง P&ID และ PFD คือระดับความซับซ้อนที่สามารถจัดการได้ โดยทั่วไปแล้ว P&ID จะใช้สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีส่วนประกอบและเครื่องมือวัดต่างๆ มากมายที่ต้องเชื่อมต่อและประสานงานกัน ในทางกลับกัน PFD ใช้สำหรับกระบวนการที่ง่ายกว่า ซึ่งมีส่วนประกอบและเครื่องมือน้อยกว่า และเข้าใจโฟลว์โดยรวมของกระบวนการได้ง่ายกว่า

สรุปแบบ P&ID และ PFD แตกต่างกันอย่างไร

โดยสรุป P&ID และ PFD เป็นไดอะแกรมทางเทคนิคสองประเภทที่ใช้กันทั่วไปในการออกแบบและการทำงานของกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการผลิต P&ID เป็นไดอะแกรมที่มีรายละเอียดสูงซึ่งแสดงส่วนประกอบและเครื่องมือวัดเฉพาะที่ใช้ในกระบวนการ ในขณะที่ PFD เป็นไดอะแกรมทั่วไปที่แสดงโฟลว์โดยรวมของกระบวนการ โดยทั่วไปแล้ว P&ID ใช้สำหรับกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ PFD ใช้สำหรับกระบวนการที่ง่ายกว่า การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง P&ID และ PFD เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านวิศวกรรมกระบวนการหรือการควบคุม

 

 

Vibration sensor by murata